De minister was in de bevoegde Kamercommissie uitgenodigd voor een gedachtewisseling over de sluiting van de horeca, die het Overlegcomité tussen alle regeringen vorige week besliste, en de gekoppelde steunmaatregelen voor de sector. Voor die steun is een enveloppe van 500 miljoen euro voorzien voor dit jaar. Die middelen worden verdeeld over de tussenkomst door de overheid in de eindejaarspremies, de vrijstelling van de RSZ-bijdrage en de verlenging van het overbruggingsrecht tot het einde van het jaar enerzijds en de verdubbeling van dat bedrag anderzijds voor de horeca en evenementensector. Daardoor is sprake van 2.583,38 euro voor een alleenstaande zelfstandige en 3.228,20 euro voor iemand met gezinslast. De minister wilde niet te veel commentaar kwijt over de beslissing om de horeca te sluiten. Hij gaf aan dat er veel over is gediscussieerd en dat er verschillende studies op tafel lagen, maar dat niemand enthousiast was over de beslissing. Hij kon lang niet over elke vraag in detail treden. Een deel van de beslissingen valt immers onder de bevoegdheid van zijn federale collega's, andere thema's zitten op regionaal niveau. Wel gaf hij aan dat restauranthouders die tijdens de opgelegde sluitingsmaand overschakelen naar afhaalmaaltijden, alsnog een beroep zullen kunnen doen op het overbruggingsrecht. Het dubbele overbruggingsrecht mag voor Clarinval zowel gelden voor zaken in de horeca en evenementensector die de deuren verplicht moeten sluiten als voor bedrijven die de facto stilvallen door die sluiting. "Die keuze breidt de perimeter uit", aldus de liberale politicus. Of dat ook zal gelden voor de maatregelen rond de eindejaarspremies en de RSZ-bijdrage, daarover wilde hij zich niet uitspreken. In elk geval staat het dossier vrijdag op de agenda van de ministerraad die de beslissingen in wetteksten moet gieten. (Belga)

De minister was in de bevoegde Kamercommissie uitgenodigd voor een gedachtewisseling over de sluiting van de horeca, die het Overlegcomité tussen alle regeringen vorige week besliste, en de gekoppelde steunmaatregelen voor de sector. Voor die steun is een enveloppe van 500 miljoen euro voorzien voor dit jaar. Die middelen worden verdeeld over de tussenkomst door de overheid in de eindejaarspremies, de vrijstelling van de RSZ-bijdrage en de verlenging van het overbruggingsrecht tot het einde van het jaar enerzijds en de verdubbeling van dat bedrag anderzijds voor de horeca en evenementensector. Daardoor is sprake van 2.583,38 euro voor een alleenstaande zelfstandige en 3.228,20 euro voor iemand met gezinslast. De minister wilde niet te veel commentaar kwijt over de beslissing om de horeca te sluiten. Hij gaf aan dat er veel over is gediscussieerd en dat er verschillende studies op tafel lagen, maar dat niemand enthousiast was over de beslissing. Hij kon lang niet over elke vraag in detail treden. Een deel van de beslissingen valt immers onder de bevoegdheid van zijn federale collega's, andere thema's zitten op regionaal niveau. Wel gaf hij aan dat restauranthouders die tijdens de opgelegde sluitingsmaand overschakelen naar afhaalmaaltijden, alsnog een beroep zullen kunnen doen op het overbruggingsrecht. Het dubbele overbruggingsrecht mag voor Clarinval zowel gelden voor zaken in de horeca en evenementensector die de deuren verplicht moeten sluiten als voor bedrijven die de facto stilvallen door die sluiting. "Die keuze breidt de perimeter uit", aldus de liberale politicus. Of dat ook zal gelden voor de maatregelen rond de eindejaarspremies en de RSZ-bijdrage, daarover wilde hij zich niet uitspreken. In elk geval staat het dossier vrijdag op de agenda van de ministerraad die de beslissingen in wetteksten moet gieten. (Belga)