'Als de besmettingen door het dak gaan, kraakt alles.' Een regeringsbron vat de situatie in de Waalse labo's bevattelijk samen. Daar is het immers alle hens aan dek. Dat blijkt ook uit de doorlooptijd van de testresultaten.
...

'Als de besmettingen door het dak gaan, kraakt alles.' Een regeringsbron vat de situatie in de Waalse labo's bevattelijk samen. Daar is het immers alle hens aan dek. Dat blijkt ook uit de doorlooptijd van de testresultaten.De doorlooptijd schetst de periode vanaf de staalafname bij een vermoedelijke coronapatiënt tot het moment waarop het resultaat naar Sciensano wordt verzonden. Hoe korter die tijd, hoe sneller de contact tracers aan de slag kunnen om vermoedelijke patiënten te bereiken. Hoe langer het duurt, hoe langer de besmette persoon en zijn risicocontacten mogelijk andere mensen kunnen infecteren.Uit de laatste cijfers van het RIZIV blijkt dat de verschillen tussen de regio's aanzienlijk zijn. Zo wordt maar liefst 36 procent van de Waalse coronatests pas na meer dan 48 uur verwerkt en naar Sciensano verstuurd. Ter vergelijking: in Brussel bedraagt dat aandeel 19 procent, in Vlaanderen amper 5 procent. Dat cijfers dateren van de week van 12 tot 18 oktober.Slechts 4 op de 10 Waalse tests bereiken de federale databank binnen de 24 uur. In Brussel is dat de helft. In Vlaanderen gaat het om net geen driekwart van alle tests. Het Interfederaal Comité Tracing en Testing, dat onder leiding staat van Karine Moykens, kan niet meteen aanduiden wat er net misloopt. 'Sommige labo's hebben meer problemen dan andere', klinkt het. Wel ziet het Comité dat het grootste probleem zich in de provincie Luik voordoet. De streek kleurt bloedrood op de kaart. In Knack luidde Philippe Devos, intensivist in het Luikse CHC-ziekenhuis, woensdag nog de alarmbel over de ziekenhuiscapaciteit. 'Als je geen bedden meer hebt, heb je geen bedden meer.'De urgente toestand tekent zich dus niet alleen in de ziekenhuizen af, maar ook in de labo's. Dat blijkt ook uit de data van dinsdag. Maar liefst 13 procent van alle tests in ons land - in totaal zo'n 75.500 - vond plaats in de Universiteit van Luik. De overbelasting van de labo's is een grote reden waarom de regering-De Croo ervoor heeft gekozen om de teststrategie te wijzigen. De testing van asymptomatische hoogrisicocontacten en terugkerende reizigers wordt tijdelijk stopgezet. Zeker tot en met 15 november moeten die personen automatisch tien dagen in quarantaine. Het Interfederaal Comité denkt alvast dat die koerswijziging de druk op de labo's kan verlichten. 'Wij hopen zo op een snellere doorlooptijd. Het is belangrijk dat geteste mensen niet dagenlang op hun resultaat moeten wachten.'In augustus kondigde toenmalig minister Philippe De Backer (Open VLD) nog aan dat trage labo's financieel gesanctioneerd zouden kunnen worden. Al werd er nooit daadwerkelijk een sanctie uitgevoerd. En ook nu is bestraffing niet aan de orde, klinkt het op het kabinet van gezondheidsminister Frank Vandenbroucke (SP.A).Wel verwacht men in de Wetstraat heel wat van de sneltests. Ondertussen raakte bekend dat naast de federale regering ook de Vlaamse regering snelle antigeentesten zal aanschaffen. Zowel Open VLD als Groen pleiten voor sneltests in de scholen.Ook klinkt de roep om opnieuw meer triagecentra te openen luider, onder meer bij de CD&V. Kamerlid Nawal Farih vindt daarnaast dat labo's die meer dan 48 uur nodig hebben om een test te verwerken geappelleerd moeten kunnen worden. 'Bepaalde kwetsbare groepen kunnen zich niet permitteren om zolang te wachten.'