Soortenbeschermingsprogramma's (SPB's) zijn instrumenten die, aanvullend op de gebiedsgerichte maatregelen, in speciale beschermingszones van het Europese Natura2000-netwerk worden ingezet. In mei vorig jaar werd voor de bever het eerste Vlaamse SPB goedgekeurd. Met de recent goedgekeurde SPB's voor hamster, grauwe kiekendief en kwartelkoning, voert minister Schauvliege haar beleidsnota uit om vier SBP's per jaar op te starten. De SPB's voor de drie soorten bevatten richtlijnen voor de inrichting en het beheer van geschikt leefgebied. "De komende drie jaar zal voor de hamster 50 hectare geschikt leefgebied in een deelgemeente van Tongeren gecreëerd worden", zegt woordvoerster Marie-Laure Vanwanseele (ANB). "Via een kweekprogramma en gerichte herintroducties in voldoende grote stukken leefgebied, zal de hamsterpopulatie terug op peil gebracht worden." De eerste tachtig uitzettingen waarover een aantal kranten van het Mediahuis maandag berichten, zullen ten vroegste in 2018 gebeuren. Onderzoek zal uitwijzen hoeveel er daarna uitgezet worden, tot de populatie zichzelf kan instandhouden. Natuurpunt reageert tevreden met de soortenbeschermingsprogramma's. "We zijn eindelijk vertrokken met het uitvoeren van het engagement dat we in Europa genomen hebben", zegt woordvoerder Joris Gansemans (Natuurpunt). Herintroducties van hamsters ogen dan wel spectaculair, ze zijn ook de achillespees van het programma. "Er moet voldoende geschikte habitat gecreëerd worden, en dat staat ook in het plan, bij uitzettingen in 2007 en 2008 werd daar te weinig werk van gemaakt, waardoor die niet veel uithaalden." (Belga)

Soortenbeschermingsprogramma's (SPB's) zijn instrumenten die, aanvullend op de gebiedsgerichte maatregelen, in speciale beschermingszones van het Europese Natura2000-netwerk worden ingezet. In mei vorig jaar werd voor de bever het eerste Vlaamse SPB goedgekeurd. Met de recent goedgekeurde SPB's voor hamster, grauwe kiekendief en kwartelkoning, voert minister Schauvliege haar beleidsnota uit om vier SBP's per jaar op te starten. De SPB's voor de drie soorten bevatten richtlijnen voor de inrichting en het beheer van geschikt leefgebied. "De komende drie jaar zal voor de hamster 50 hectare geschikt leefgebied in een deelgemeente van Tongeren gecreëerd worden", zegt woordvoerster Marie-Laure Vanwanseele (ANB). "Via een kweekprogramma en gerichte herintroducties in voldoende grote stukken leefgebied, zal de hamsterpopulatie terug op peil gebracht worden." De eerste tachtig uitzettingen waarover een aantal kranten van het Mediahuis maandag berichten, zullen ten vroegste in 2018 gebeuren. Onderzoek zal uitwijzen hoeveel er daarna uitgezet worden, tot de populatie zichzelf kan instandhouden. Natuurpunt reageert tevreden met de soortenbeschermingsprogramma's. "We zijn eindelijk vertrokken met het uitvoeren van het engagement dat we in Europa genomen hebben", zegt woordvoerder Joris Gansemans (Natuurpunt). Herintroducties van hamsters ogen dan wel spectaculair, ze zijn ook de achillespees van het programma. "Er moet voldoende geschikte habitat gecreëerd worden, en dat staat ook in het plan, bij uitzettingen in 2007 en 2008 werd daar te weinig werk van gemaakt, waardoor die niet veel uithaalden." (Belga)