"Vincent is door staatsraison gedood en door een arts die de eed van Hippocrates niet nakwam", zeiden Jean Paillot en Jérôme Triomphe, de advocaten van Pierre en Viviane Lambert, in een mededeling. Volgens de advocaten van de ouders "ondermijnt deze laaghartige fout de funderingen van ons recht en onze beschaving". De ouders hadden zich jarenlang verzet tegen de stopzetting van de medische behandelingen van hun zoon. De echtgenote van Vincent Lambert is volgens haar advocate "afgemat" door "jaren van procederen", "therapeutische hardnekkigheid" en "strijd" om gehoor te krijgen voor de wil van haar man, die bijna elf jaar in vegetatieve toestand verkeerde. Advocate Sara Nourdin zei dat Rachel Lambert "teneergeslagen was, omdat het uiteraard droevig is, maar ook afgemat door deze jaren van procederen die maakten dat het erg moeilijk was". "De melding van het overlijden was erg zwaar en moeilijk op persoonlijk vlak, want het blijft het verlies van een dierbare, maar ze is ook bedroefd door de verbetenheid die blijft voortduren ... Dat is allemaal heel heftig", zei de advocate. (Belga)

"Vincent is door staatsraison gedood en door een arts die de eed van Hippocrates niet nakwam", zeiden Jean Paillot en Jérôme Triomphe, de advocaten van Pierre en Viviane Lambert, in een mededeling. Volgens de advocaten van de ouders "ondermijnt deze laaghartige fout de funderingen van ons recht en onze beschaving". De ouders hadden zich jarenlang verzet tegen de stopzetting van de medische behandelingen van hun zoon. De echtgenote van Vincent Lambert is volgens haar advocate "afgemat" door "jaren van procederen", "therapeutische hardnekkigheid" en "strijd" om gehoor te krijgen voor de wil van haar man, die bijna elf jaar in vegetatieve toestand verkeerde. Advocate Sara Nourdin zei dat Rachel Lambert "teneergeslagen was, omdat het uiteraard droevig is, maar ook afgemat door deze jaren van procederen die maakten dat het erg moeilijk was". "De melding van het overlijden was erg zwaar en moeilijk op persoonlijk vlak, want het blijft het verlies van een dierbare, maar ze is ook bedroefd door de verbetenheid die blijft voortduren ... Dat is allemaal heel heftig", zei de advocate. (Belga)