Dat is gebeurd via de geijkte procedure, zegt advocate Mieke Van den Broeck van Progress Lawyers Network (PLN).

De aanvraag werd ingediend bij de gemeente waar ze verblijven. Eerder hadden de ouders een regularisatieaanvraag ingediend bij staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA), maar dat bleek niet de geijkte procedure.

Het is nu aan de Dienst Vreemdelingenzaken om de aanvraag te onderzoeken. Humanitaire regularisatie (9bis) is een machtiging tot verblijf voor meer dan 3 maanden. Het is een uitzonderingsprocedure. Ze dient voor situaties waarbij iemand niet in aanmerking komt voor een andere verblijfsprocedure, maar toch een reden voor verblijf in België heeft.

In een open brief aan premier Charles Michel hadden de rectoren van de Belgische universiteiten vorige week laten weten de vraag te ondersteunen om het gezin van Mawda definitief te regulariseren, zodat ze om humanitaire redenen in ons land kunnen verblijven. De rectoren drukten ook hun bezorgdheid uit over het huidige klimaat rond migranten.

De tweejarige Mawda kwam om het leven toen ze door een politiekogel werd geraakt. Ze bevond zich toen samen met haar ouders en verschillende andere migranten in een bestelwagen. Het tragische incident vond plaats na een kilometerslange achtervolging door de politie.

Dat is gebeurd via de geijkte procedure, zegt advocate Mieke Van den Broeck van Progress Lawyers Network (PLN).De aanvraag werd ingediend bij de gemeente waar ze verblijven. Eerder hadden de ouders een regularisatieaanvraag ingediend bij staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA), maar dat bleek niet de geijkte procedure. Het is nu aan de Dienst Vreemdelingenzaken om de aanvraag te onderzoeken. Humanitaire regularisatie (9bis) is een machtiging tot verblijf voor meer dan 3 maanden. Het is een uitzonderingsprocedure. Ze dient voor situaties waarbij iemand niet in aanmerking komt voor een andere verblijfsprocedure, maar toch een reden voor verblijf in België heeft. In een open brief aan premier Charles Michel hadden de rectoren van de Belgische universiteiten vorige week laten weten de vraag te ondersteunen om het gezin van Mawda definitief te regulariseren, zodat ze om humanitaire redenen in ons land kunnen verblijven. De rectoren drukten ook hun bezorgdheid uit over het huidige klimaat rond migranten. De tweejarige Mawda kwam om het leven toen ze door een politiekogel werd geraakt. Ze bevond zich toen samen met haar ouders en verschillende andere migranten in een bestelwagen. Het tragische incident vond plaats na een kilometerslange achtervolging door de politie.