De aanvraag werd ingediend bij de gemeente waar ze verblijven. Eerder hadden de ouders een regularisatieaanvraag ingediend bij staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA), maar dat bleek niet de geijkte procedure. Het is nu aan de Dienst Vreemdelingenzaken om de aanvraag te onderzoeken. (Belga)

De aanvraag werd ingediend bij de gemeente waar ze verblijven. Eerder hadden de ouders een regularisatieaanvraag ingediend bij staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA), maar dat bleek niet de geijkte procedure. Het is nu aan de Dienst Vreemdelingenzaken om de aanvraag te onderzoeken. (Belga)