Vijf dagen nadat de Koerdische peuter Mawda Shawri (2) omkwam door een verdwaalde politiekogel ontving premier Charles Michel (MR) de verslagen ouders. Hij verzekerde daarbij dat er een onafhankelijk onderzoek zou komen naar haar dood. Via zijn woordvoerder benadrukt Charles Michel evenwel dat hij nooit een regularisatie in het vooruitzicht heeft gesteld.
...

Vijf dagen nadat de Koerdische peuter Mawda Shawri (2) omkwam door een verdwaalde politiekogel ontving premier Charles Michel (MR) de verslagen ouders. Hij verzekerde daarbij dat er een onafhankelijk onderzoek zou komen naar haar dood. Via zijn woordvoerder benadrukt Charles Michel evenwel dat hij nooit een regularisatie in het vooruitzicht heeft gesteld.Ruim acht maanden na datum leven de ouders nog altijd in onzekerheid. 'We staan nergens', zegt Selma Benkhelefa, die voor de ouders van Mawda optreedt als advocaat. 'Op 28 mei hebben we het dossier ingediend, en we hebben nog altijd geen antwoord van de Dienst Vreemdelingenzaken. Het duurt uitzonderlijk lang. Terwijl het eenvoudig is. Volgens de wet kunnen asielzoekers geregulariseerd worden in het geval van uitzonderlijke omstandigheden. Als de dood van je kind geen uitzonderlijke omstandigheid is, wat dan wel?' Het uitblijven van een beslissing heeft grote gevolgen. Omdat de ouders van Mawda geen verblijfsvergunning hebben, kunnen ze bij een identiteitscontrole opgepakt worden en naar een gesloten asielcentrum worden gestuurd. 'Theo Francken (N-VA) heeft in de pers verklaard dat de ouders niet uitgezet mogen worden. Maar hoe leg je dat uit bij zo'n controle? Ze kunnen toch moeilijk met een krantenartikel rondlopen waarin Francken zegt dat ze mogen blijven?' Bij gebrek aan regularisatie mogen de ouders niet werken en hebben ze geen recht op een uitkering. Ze zijn aangewezen op hulp van het Burgerplatform voor Steun aan de Vluchtelingen, die hen in Brussel van onderdak voorziet. Omdat ze bij hun arrestatie na de schietpartij een order kregen om het land te verlaten, hebben ze geen recht op een OCMW-uitkering - al loopt er een aanvraag om een uitzondering toe te staan. 'Tot het proces over de dood van hun dochter kunnen ze het land niet uit, omdat ze getuige en burgerlijke partij zijn.' Op 15 februari krijgen de ouders een antwoord. Ook over het onderzoek naar wat er die nacht van 16 op 17 mei 2018 gebeurd is, bestaan grote twijfels. In een breedvoerig onderzoek, gepubliceerd in Paris Match , legt onderzoeksjournalist Michel Bouffioux enkele opmerkelijke vaststellingen op tafel. Daarin maakt hij gewag van grote fouten van parket en politie. Zo beweerde het parket van Bergen aanvankelijk dat Mawda niet door een kogel was omgekomen, en kwam er nooit een wetsdokter ter plaatse om het gebeurde te onderzoeken. De schutter zou volgens geluidsopnames ook wel degelijk geweten hebben dat er migranten in de bestelwagen zaten. Voor de ouders is de onzekerheid zwaar om te dragen. 'U moet begrijpen dat de ouders van Mawda heel jong zijn, en amper geletterd. Ze hebben het gevoel dat er gemanipuleerd is, en dat van alles wordt achtergehouden. Het is voor hen bijzonder moeilijk te bevatten wat er gebeurt.'