Eerder raakte al bekend dat patiënten die in het ziekenhuis zijn op dit moment niet naar huis of naar het woonzorgcentrum terugkeren als ze nog nood hebben aan zuurstof. "Daarbij aansluitend zal de Vlaamse taskforce een registratie-instrument opzetten dat systematisch vraag en aanbod zal koppelen", klinkt het in het persbericht. Liesbeth Wyseur, woordvoerster van het Vlaams departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, verduidelijkt dat er uiteraard steeds zal rekening gehouden worden met de risico's om ouderen door te verwijzen naar de ziekenhuizen. Zo kan het bij ouderen met dementie desoriënterend werken om naar een ziekenhuis te verhuizen. Wyseur herhaalt ook dat "de perceptie dat ze niet naar de ziekenhuizen mogen zeker niet klopt". Verder zal de komende week de volgende fase van de teststrategie uitgerold worden, nu er meer testkits beschikbaar komen. "De Vlaamse taskforce opteert er voor om deze testkits prioritair in te zetten in de zorgvoorzieningen met kwetsbare bewoners, zoals de woonzorgcentra, de voorzieningen voor personen met een handicap, de psychiatrische verzorgingstehuizen en revalidatievoorzieningen", klinkt het daarover. Ook zal de taskforce het aanbod van ziekenhuispersoneel, vrijwilligers, geneeskundestudenten en medewerkers uit de gezinszorg en thuisverpleging verder coördineren. Ze zal vraag en aanbod op elkaar afstemmen op het niveau van de eerstelijnszones of een cluster daarvan. Daarnaast komt één registratie-aanpak van het aantal besmettingen, met één vragenlijst en rapportering, zodat betrouwbare cijfers dagelijks beschikbaar zijn. Die zal ook in instellingen gebruikt kunnen worden waarvan nu nog geen registratie wordt gevraagd. Tot slot zal de taskforce acties uit het actieplan 'Mentaal welbevinden', dat de Vlaamse regering vrijdag goedkeurde, bundelen en vertalen naar het personeel en de bewoners in de zorg. Onlineplatform www.dezorgsamen.be, met een hulpaanbod voor zorgverleners, wordt uitgebreid. (Belga)

Eerder raakte al bekend dat patiënten die in het ziekenhuis zijn op dit moment niet naar huis of naar het woonzorgcentrum terugkeren als ze nog nood hebben aan zuurstof. "Daarbij aansluitend zal de Vlaamse taskforce een registratie-instrument opzetten dat systematisch vraag en aanbod zal koppelen", klinkt het in het persbericht. Liesbeth Wyseur, woordvoerster van het Vlaams departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, verduidelijkt dat er uiteraard steeds zal rekening gehouden worden met de risico's om ouderen door te verwijzen naar de ziekenhuizen. Zo kan het bij ouderen met dementie desoriënterend werken om naar een ziekenhuis te verhuizen. Wyseur herhaalt ook dat "de perceptie dat ze niet naar de ziekenhuizen mogen zeker niet klopt". Verder zal de komende week de volgende fase van de teststrategie uitgerold worden, nu er meer testkits beschikbaar komen. "De Vlaamse taskforce opteert er voor om deze testkits prioritair in te zetten in de zorgvoorzieningen met kwetsbare bewoners, zoals de woonzorgcentra, de voorzieningen voor personen met een handicap, de psychiatrische verzorgingstehuizen en revalidatievoorzieningen", klinkt het daarover. Ook zal de taskforce het aanbod van ziekenhuispersoneel, vrijwilligers, geneeskundestudenten en medewerkers uit de gezinszorg en thuisverpleging verder coördineren. Ze zal vraag en aanbod op elkaar afstemmen op het niveau van de eerstelijnszones of een cluster daarvan. Daarnaast komt één registratie-aanpak van het aantal besmettingen, met één vragenlijst en rapportering, zodat betrouwbare cijfers dagelijks beschikbaar zijn. Die zal ook in instellingen gebruikt kunnen worden waarvan nu nog geen registratie wordt gevraagd. Tot slot zal de taskforce acties uit het actieplan 'Mentaal welbevinden', dat de Vlaamse regering vrijdag goedkeurde, bundelen en vertalen naar het personeel en de bewoners in de zorg. Onlineplatform www.dezorgsamen.be, met een hulpaanbod voor zorgverleners, wordt uitgebreid. (Belga)