De vier panden waren eigendom van de firma S.A. des Magasins à grains d'Anvers (SAMGA) en vormen een relict van een vandaag minder bekend onderdeel van de Antwerpse havengeschiedenis. Met name vanuit Noord-Amerika en Rusland werd vanaf eind negentiende eeuw massaal goedkoop graan naar West-Europa gevoerd via Antwerpen. Het oudste, bakstenen gebouw dateert van 1895 - al moest het na de Tweede Wereldoorlog grotendeels worden heropgebouwd na een bombardement - naar een ontwerp van Frans van Dijk. De komende maanden worden een kantoorgebouw, een betonnen graansilo en een hangar afgebroken. De hangar en het kantoorgebouw moeten al tegen half maart tegen de vlakte liggen, om het broedseizoen van de zwaluwen in de omgeving niet te verstoren. Na afloop zal het resterende bakstenen gebouw beter zichtbaar worden. Het is de bedoeling er een nieuwe bestemming aan te geven die past bij de locatie, pal op de grens van het mettertijd naar het noorden opgeschoven havengebied en de stad. Op de plaats van de af te breken gebouwen komt de zogenaamde Oosterweelknoop, een op- en afrittencomplex dat de zuidelijke haven en het noorden van de stad moet ontsluiten richting Gent via de geplande nieuwe Scheldetunnel of richting de R1 via de eveneens geplande Kanaaltunnels. (Belga)

De vier panden waren eigendom van de firma S.A. des Magasins à grains d'Anvers (SAMGA) en vormen een relict van een vandaag minder bekend onderdeel van de Antwerpse havengeschiedenis. Met name vanuit Noord-Amerika en Rusland werd vanaf eind negentiende eeuw massaal goedkoop graan naar West-Europa gevoerd via Antwerpen. Het oudste, bakstenen gebouw dateert van 1895 - al moest het na de Tweede Wereldoorlog grotendeels worden heropgebouwd na een bombardement - naar een ontwerp van Frans van Dijk. De komende maanden worden een kantoorgebouw, een betonnen graansilo en een hangar afgebroken. De hangar en het kantoorgebouw moeten al tegen half maart tegen de vlakte liggen, om het broedseizoen van de zwaluwen in de omgeving niet te verstoren. Na afloop zal het resterende bakstenen gebouw beter zichtbaar worden. Het is de bedoeling er een nieuwe bestemming aan te geven die past bij de locatie, pal op de grens van het mettertijd naar het noorden opgeschoven havengebied en de stad. Op de plaats van de af te breken gebouwen komt de zogenaamde Oosterweelknoop, een op- en afrittencomplex dat de zuidelijke haven en het noorden van de stad moet ontsluiten richting Gent via de geplande nieuwe Scheldetunnel of richting de R1 via de eveneens geplande Kanaaltunnels. (Belga)