In zijn brief herinnert Van den Bossche aan het feit dat de oproep om gehoord te worden niet verplichtend is. "Onverminderd het respect dat ik de instelling Gemeenteraad toedraag, zal ik niet ingaan om op vraag en me dus niet aanbieden op de zitting (...) van 22 september eerstkomend", schrijft de oud-socialistische minister. Van den Bossche geeft ook nog mee dat hij het politieke leven dertien jaar geleden beëindigde en er sindsdien "op geen enkele wijze" bij betrokken was. Evenzeer zegt Van de Bossche dertien jaar geleden afscheid genomen te hebben van het publieke leven.

Inhoudelijk geeft het oud-zwaargewicht van de socialistische partij mee dat de enige vergaderingen die hij met Termont en Piqueur meemaakte, steeds in aanwezigheid van derden waren en altijd handelden over het voetbalstadion. "Op die vergaderingen hebben beiden (Termont en Piqueur, red.) perfect en dus keurig de rol gespeeld die de hunne was, respectievelijk van verantwoordelijke stadsbestuurder en van ondernemer", schrijft Van den Bossche. "Volledig binnen de deontologische grenzen."

Van den Bossche speelde tussen 2006 en 2011 een belangrijke rol in de totstandkoming van de financieringsconstructie, eerst met Optima en later met Ghelamco. Hij was eerst onafhankelijk bestuurder, later voorzitter van de Raad van bestuur van de projectmaatschappij cvba Arteveldestadion. De oud-minister zegt verder dat hij geen vergaderingen bijwoonde met Termont en Piqueur rond Optima Bank of Optima Global Estate.

Luc Van den Bossche was tussen 2001 en 2015 CEO binnen Optima Bank. Daarna en tot begin juni van dit jaar was hij voorzitter van de raad van bestuur van Optima Global Estate. Wat Optima Bank betreft zegt Van den Bossche tot slot dat Termont niet tussenbeide kwam in de procedure tot het kopen van Ethias Bank of het bekomen van ene bankvergunning.

In zijn brief herinnert Van den Bossche aan het feit dat de oproep om gehoord te worden niet verplichtend is. "Onverminderd het respect dat ik de instelling Gemeenteraad toedraag, zal ik niet ingaan om op vraag en me dus niet aanbieden op de zitting (...) van 22 september eerstkomend", schrijft de oud-socialistische minister. Van den Bossche geeft ook nog mee dat hij het politieke leven dertien jaar geleden beëindigde en er sindsdien "op geen enkele wijze" bij betrokken was. Evenzeer zegt Van de Bossche dertien jaar geleden afscheid genomen te hebben van het publieke leven.Inhoudelijk geeft het oud-zwaargewicht van de socialistische partij mee dat de enige vergaderingen die hij met Termont en Piqueur meemaakte, steeds in aanwezigheid van derden waren en altijd handelden over het voetbalstadion. "Op die vergaderingen hebben beiden (Termont en Piqueur, red.) perfect en dus keurig de rol gespeeld die de hunne was, respectievelijk van verantwoordelijke stadsbestuurder en van ondernemer", schrijft Van den Bossche. "Volledig binnen de deontologische grenzen."Van den Bossche speelde tussen 2006 en 2011 een belangrijke rol in de totstandkoming van de financieringsconstructie, eerst met Optima en later met Ghelamco. Hij was eerst onafhankelijk bestuurder, later voorzitter van de Raad van bestuur van de projectmaatschappij cvba Arteveldestadion. De oud-minister zegt verder dat hij geen vergaderingen bijwoonde met Termont en Piqueur rond Optima Bank of Optima Global Estate.Luc Van den Bossche was tussen 2001 en 2015 CEO binnen Optima Bank. Daarna en tot begin juni van dit jaar was hij voorzitter van de raad van bestuur van Optima Global Estate. Wat Optima Bank betreft zegt Van den Bossche tot slot dat Termont niet tussenbeide kwam in de procedure tot het kopen van Ethias Bank of het bekomen van ene bankvergunning.