Het Hof was donderdagochtend in voltallige zitting bijeengekomen om zich over de zaak van Pinxten te buigen. Het ging om een hoogst uitzonderlijke procedure, want het was de eerste keer dat de Rekenkamer had verzocht om sancties tegen een voormalig lid. De instelling had die stap gezet nadat een onderzoek van het Europees antifraudebureau OLAF in 2018 verscheidene onregelmatigheden had vastgesteld.

Het Hof noemt de onregelmatigheden 'bijzonder ernstig'. 'Pinxten heeft gedurende zijn twee ambtstermijnen als lid van de Rekenkamer opzettelijk en herhaaldelijk de binnen die instelling geldende regels overtreden, en daardoor systematisch in strijd gehandeld met de meest fundamentele verplichtingen die uit zijn taak voortvloeiden. Ook heeft Pinxten dikwijls getracht deze inbreuken op die regels te verbergen. Bovendien hebben de onregelmatigheden van Pinxten grotendeels bijgedragen tot zijn persoonlijke verrijking', luidt het in een persmededeling.

Imago- en reputatieschade

Het Hof oordeelt voorts dat Pinxten de Rekenkamer 'niet enkel financiële schade, maar ook imago- en reputatieschade' heeft berokkend. De Rekenkamer is immers uitgerekend de instelling die moet controleren of de andere instellingen van de Europese Unie hun financiën op een correcte manier beheren en hun middelen goed besteden. Zijn aansprakelijkheid wordt volgens het Hof wel wat verlicht doordat 'de kwaliteit van zijn werk nooit ter discussie werd gesteld'. Ook wordt opgemerkt dat 'de vaagheid van de interne regels' en 'het tekortschieten' van de door de Rekenkamer opgezette controles het voortzetten van de onregelmatigheden 'vergemakkelijkt' werden.

Concreet wrijft het Hof Pinxten aan dat hij misbruik heeft gemaakt van middelen van de Rekenkamer om activiteiten te financieren die geen verband hielden met zijn taken als lid. De Rekenkamer had in dat kader onder meer reizen naar Crans Montana en Cuba en een aantal jachtpartijen aangehaald.

Daarnaast stelt het Hof vast Pinxten een tankkaart heeft gebruikt om brandstof voor voertuigen van derden aan te kopen. Ook aanvaardt het Hof de grief van de Rekenkamer dat Pinxten activiteiten uitoefende bij een politieke partij en een belangenconflict in het leven riep door de toenmalige hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid Federica Mogherini een huurappartement aan te bieden.

Anderzijds gaf het Hof geen gehoor aan de grieven van de Rekenkamer dat Pinxten op onwettige wijze een activiteit als beheerder van een vastgoedmaatschappij had uitgeoefend, één van zijn kinderen een tankkaart had gegeven en valse verklaringen had afgelegd aan een verzekeraar in het kader van ongevallen waarbij zijn dienstvoertuig en de aan zijn kabinet toegewezen chauffeur betrokken waren.

Pinxten had het in de jaren negentig als lid van de toenmalige CVP geschopt tot minister van Defensie en Landbouw. Begin jaren 2000 stapte hij over naar de toenmalige VLD. In 2006 werd hij het Belgische lid van de Europese Rekenkamer. Hij zou twee mandaten als auditeur bij de instelling in Luxemburg aan de slag blijven. Eerder dit jaar had Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert bekendgemaakt dat het lidmaatschap van Pinxten 'in onderling akkoord was beëindigd'.

Het Hof was donderdagochtend in voltallige zitting bijeengekomen om zich over de zaak van Pinxten te buigen. Het ging om een hoogst uitzonderlijke procedure, want het was de eerste keer dat de Rekenkamer had verzocht om sancties tegen een voormalig lid. De instelling had die stap gezet nadat een onderzoek van het Europees antifraudebureau OLAF in 2018 verscheidene onregelmatigheden had vastgesteld. Het Hof noemt de onregelmatigheden 'bijzonder ernstig'. 'Pinxten heeft gedurende zijn twee ambtstermijnen als lid van de Rekenkamer opzettelijk en herhaaldelijk de binnen die instelling geldende regels overtreden, en daardoor systematisch in strijd gehandeld met de meest fundamentele verplichtingen die uit zijn taak voortvloeiden. Ook heeft Pinxten dikwijls getracht deze inbreuken op die regels te verbergen. Bovendien hebben de onregelmatigheden van Pinxten grotendeels bijgedragen tot zijn persoonlijke verrijking', luidt het in een persmededeling. Het Hof oordeelt voorts dat Pinxten de Rekenkamer 'niet enkel financiële schade, maar ook imago- en reputatieschade' heeft berokkend. De Rekenkamer is immers uitgerekend de instelling die moet controleren of de andere instellingen van de Europese Unie hun financiën op een correcte manier beheren en hun middelen goed besteden. Zijn aansprakelijkheid wordt volgens het Hof wel wat verlicht doordat 'de kwaliteit van zijn werk nooit ter discussie werd gesteld'. Ook wordt opgemerkt dat 'de vaagheid van de interne regels' en 'het tekortschieten' van de door de Rekenkamer opgezette controles het voortzetten van de onregelmatigheden 'vergemakkelijkt' werden. Concreet wrijft het Hof Pinxten aan dat hij misbruik heeft gemaakt van middelen van de Rekenkamer om activiteiten te financieren die geen verband hielden met zijn taken als lid. De Rekenkamer had in dat kader onder meer reizen naar Crans Montana en Cuba en een aantal jachtpartijen aangehaald. Daarnaast stelt het Hof vast Pinxten een tankkaart heeft gebruikt om brandstof voor voertuigen van derden aan te kopen. Ook aanvaardt het Hof de grief van de Rekenkamer dat Pinxten activiteiten uitoefende bij een politieke partij en een belangenconflict in het leven riep door de toenmalige hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid Federica Mogherini een huurappartement aan te bieden. Anderzijds gaf het Hof geen gehoor aan de grieven van de Rekenkamer dat Pinxten op onwettige wijze een activiteit als beheerder van een vastgoedmaatschappij had uitgeoefend, één van zijn kinderen een tankkaart had gegeven en valse verklaringen had afgelegd aan een verzekeraar in het kader van ongevallen waarbij zijn dienstvoertuig en de aan zijn kabinet toegewezen chauffeur betrokken waren. Pinxten had het in de jaren negentig als lid van de toenmalige CVP geschopt tot minister van Defensie en Landbouw. Begin jaren 2000 stapte hij over naar de toenmalige VLD. In 2006 werd hij het Belgische lid van de Europese Rekenkamer. Hij zou twee mandaten als auditeur bij de instelling in Luxemburg aan de slag blijven. Eerder dit jaar had Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert bekendgemaakt dat het lidmaatschap van Pinxten 'in onderling akkoord was beëindigd'.