De otter werd de voorbije decennia slechts heel uitzonderlijk gespot in Vlaanderen. "Begin twintigste eeuw is er jammer genoeg een succesvolle, door de overheid gesteunde uitroeiingsoperatie geweest", zegt Koen Van den Berge van het INBO. "De enige goede otter was een dode otter. Biotoopverlies en watervervuiling hebben vervolgens het nekschot gegeven. Vandaag zijn er echter redenen om optimistisch te zijn. Otters uit Nederlandse, Duitse en Franse populaties steken weer de grens over en Vlaanderen kan een kruispunt voor hen zijn waar een eigen populatie kan ontstaan." Onder meer het Beneden-Scheldebekken blijkt een van de gebieden met potentieel te zijn, maar er zijn nog veel knelpunten die moeten worden aangepakt voor er een eerste kernpopulatie van een tiental otters kan ontstaan. Er zijn meer schuilplaatsen langs het water nodig, net als looprichels of oeverstroken aan kruisingen tussen wegen en waterwegen. Maar ook het aantal polluenten in het water moet nog verder omlaag en de visstand omhoog. "We werken aan een soortbeschermingsprogramma, niet alleen omdat het moet - de otter is een Europees beschermde soort - maar ook omdat de terugkeer van de otter een win-win is voor iedereen", zegt minister Demir. (Belga)

De otter werd de voorbije decennia slechts heel uitzonderlijk gespot in Vlaanderen. "Begin twintigste eeuw is er jammer genoeg een succesvolle, door de overheid gesteunde uitroeiingsoperatie geweest", zegt Koen Van den Berge van het INBO. "De enige goede otter was een dode otter. Biotoopverlies en watervervuiling hebben vervolgens het nekschot gegeven. Vandaag zijn er echter redenen om optimistisch te zijn. Otters uit Nederlandse, Duitse en Franse populaties steken weer de grens over en Vlaanderen kan een kruispunt voor hen zijn waar een eigen populatie kan ontstaan." Onder meer het Beneden-Scheldebekken blijkt een van de gebieden met potentieel te zijn, maar er zijn nog veel knelpunten die moeten worden aangepakt voor er een eerste kernpopulatie van een tiental otters kan ontstaan. Er zijn meer schuilplaatsen langs het water nodig, net als looprichels of oeverstroken aan kruisingen tussen wegen en waterwegen. Maar ook het aantal polluenten in het water moet nog verder omlaag en de visstand omhoog. "We werken aan een soortbeschermingsprogramma, niet alleen omdat het moet - de otter is een Europees beschermde soort - maar ook omdat de terugkeer van de otter een win-win is voor iedereen", zegt minister Demir. (Belga)