"Ook al houdt het CST niet noodzakelijkerwijze discriminatie in, de maatregelen waartoe wordt besloten en de wijze waarop deze worden gecommuniceerd, wekken bij de bevolking een reëel gevoel van onrechtvaardigheid op dat de samenleving kan polariseren", stelt het gelijkekansencentrum. Unia registreerde tussen 21 augustus en 15 oktober 1.255 meldingen over het CST, bijna de helft van alle meldingen die bij Unia binnenliepen, of een "enorme stijging van meldingen", aldus het centrum. "Het CST is herhaaldelijk bepleit als een instrument om de vaccinatiegraad te verhogen", aldus Unia-directeur Els Keytsman in een persbericht. "Indien dit het doel was, zou een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld voor bepaalde beroepssectoren, de voorkeur hebben verdiend." Volgens Keytsman is Unia zich echter bewust van de risico's van verplichte vaccinatie. "Het moet proportioneel zijn, beperkt tot het strikt noodzakelijke, en vooral inclusief", zegt ze. "Het mag niet worden opgelegd zonder begeleidende maatregelen, om te voorkomen dat bevolkingsgroepen die in een beroepscontext al kwetsbaar of gemarginaliseerd zijn, worden uitgesloten of gestigmatiseerd." Ook moet volgens Unia dat beperkt blijven tot de sectoren die als het meest risicovol worden beschouwd. Op die manier moet een uitbreiding naar andere beroepen zonder een echte rechtvaardiging, worden vermeden. Het gelijkekansencentrum publiceerde vandaag een vervolgmonitoring van de mensenrechten tijdens de pandemie, na een eerste rapport vorig jaar. Het tweede rapport is gebaseerd op 2.000 COVID-gerelateerde meldingen van burgers, die het centrum tussen 20 augustus vorig jaar en 20 augustus dit jaar heeft ontvangen. Het gaat om een kwart van alle meldingen die Unia in die periode registreerde. Uit het rapport blijkt dat de vaccinatiestrategie en het CST het gevoel van wantrouwen bij de burgers vergroten. "De genomen maatregelen en de manier waarop hierover gecommuniceerd wordt, blijven een gevoel van discriminatie en onrechtvaardigheid onder de bevolking opwekken, waardoor de samenleving verder polariseert", aldus de Unia-directeur. Het aantal COVID-meldingen nam geleidelijk toe naarmate de vaccinatiestrategie vorm kreeg en werd verspreid. Van de 2.000 meldingen, gingen iets meer dan 1.000 over de vaccinatiestrategie en de vaccins. "In het merendeel werd kritiek geuit op de dualisering van de samenleving door iemands vaccinatiestatus: wie niet gevaccineerd is, loopt risico meer beperkt te worden in de toegang tot werkgelegenheid, goederen en diensten, activiteiten en sociale contacten", stelt het centrum. (Belga)

"Ook al houdt het CST niet noodzakelijkerwijze discriminatie in, de maatregelen waartoe wordt besloten en de wijze waarop deze worden gecommuniceerd, wekken bij de bevolking een reëel gevoel van onrechtvaardigheid op dat de samenleving kan polariseren", stelt het gelijkekansencentrum. Unia registreerde tussen 21 augustus en 15 oktober 1.255 meldingen over het CST, bijna de helft van alle meldingen die bij Unia binnenliepen, of een "enorme stijging van meldingen", aldus het centrum. "Het CST is herhaaldelijk bepleit als een instrument om de vaccinatiegraad te verhogen", aldus Unia-directeur Els Keytsman in een persbericht. "Indien dit het doel was, zou een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld voor bepaalde beroepssectoren, de voorkeur hebben verdiend." Volgens Keytsman is Unia zich echter bewust van de risico's van verplichte vaccinatie. "Het moet proportioneel zijn, beperkt tot het strikt noodzakelijke, en vooral inclusief", zegt ze. "Het mag niet worden opgelegd zonder begeleidende maatregelen, om te voorkomen dat bevolkingsgroepen die in een beroepscontext al kwetsbaar of gemarginaliseerd zijn, worden uitgesloten of gestigmatiseerd." Ook moet volgens Unia dat beperkt blijven tot de sectoren die als het meest risicovol worden beschouwd. Op die manier moet een uitbreiding naar andere beroepen zonder een echte rechtvaardiging, worden vermeden. Het gelijkekansencentrum publiceerde vandaag een vervolgmonitoring van de mensenrechten tijdens de pandemie, na een eerste rapport vorig jaar. Het tweede rapport is gebaseerd op 2.000 COVID-gerelateerde meldingen van burgers, die het centrum tussen 20 augustus vorig jaar en 20 augustus dit jaar heeft ontvangen. Het gaat om een kwart van alle meldingen die Unia in die periode registreerde. Uit het rapport blijkt dat de vaccinatiestrategie en het CST het gevoel van wantrouwen bij de burgers vergroten. "De genomen maatregelen en de manier waarop hierover gecommuniceerd wordt, blijven een gevoel van discriminatie en onrechtvaardigheid onder de bevolking opwekken, waardoor de samenleving verder polariseert", aldus de Unia-directeur. Het aantal COVID-meldingen nam geleidelijk toe naarmate de vaccinatiestrategie vorm kreeg en werd verspreid. Van de 2.000 meldingen, gingen iets meer dan 1.000 over de vaccinatiestrategie en de vaccins. "In het merendeel werd kritiek geuit op de dualisering van de samenleving door iemands vaccinatiestatus: wie niet gevaccineerd is, loopt risico meer beperkt te worden in de toegang tot werkgelegenheid, goederen en diensten, activiteiten en sociale contacten", stelt het centrum. (Belga)