"Vier jaar later is het resultaat een ware revelatie," zegt Christina Ceulemans, directeur ad interim van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK). "Vierhonderd jaar na datum kunnen we opnieuw kennis maken met de verbluffende techniek van de gebroeders Van Eyck." Onder meer Van Eycks detailrealisme, diepte en reliëf zijn nog meer zichtbaar geworden. Onder de zeven bijzonderheden die ontdekt werden, behoren onder andere de oorspronkelijke schildertechniek op handen en gezichten en de gemarmerde steenimitatie op de lijsten. De restauratie leidt ook tot een nieuwe iconografische lezing van het werk. De gerestaureerde buitenluiken zijn vanaf deze namiddag opnieuw in de Sint-Baafskathedraal te bewonderen. Ondertussen verhuisde het grote centrale paneel, waarop de eigenlijke Aanbidding van het Lam Gods te zien is, naar het Museum voor Schone Kunsten. Dat maakt bij de start van die tweede restauratiefase extra ruimte vrij, omdat het huidige restauratieatelier te krap blijkt. Tegen 2020 zouden ook de bovenpanelen (derde fase) gerestaureerd moeten zijn. Momenteel investeerde de Vlaamse overheid al meer dan 1,5 miljoen euro in de restauratiecampagne, gelijk verdeeld over de restauratie zelf en een betere bewaring van het werk in de doopkapel van de kathedraal. Vlaams cultuurminister Sven Gatz laat weten bereid te zijn "om een oplossing te zoeken" als uit verder onderzoek zou blijken dat er nog bijkomende restauratiewerken nodig zijn. (Belga)

"Vier jaar later is het resultaat een ware revelatie," zegt Christina Ceulemans, directeur ad interim van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK). "Vierhonderd jaar na datum kunnen we opnieuw kennis maken met de verbluffende techniek van de gebroeders Van Eyck." Onder meer Van Eycks detailrealisme, diepte en reliëf zijn nog meer zichtbaar geworden. Onder de zeven bijzonderheden die ontdekt werden, behoren onder andere de oorspronkelijke schildertechniek op handen en gezichten en de gemarmerde steenimitatie op de lijsten. De restauratie leidt ook tot een nieuwe iconografische lezing van het werk. De gerestaureerde buitenluiken zijn vanaf deze namiddag opnieuw in de Sint-Baafskathedraal te bewonderen. Ondertussen verhuisde het grote centrale paneel, waarop de eigenlijke Aanbidding van het Lam Gods te zien is, naar het Museum voor Schone Kunsten. Dat maakt bij de start van die tweede restauratiefase extra ruimte vrij, omdat het huidige restauratieatelier te krap blijkt. Tegen 2020 zouden ook de bovenpanelen (derde fase) gerestaureerd moeten zijn. Momenteel investeerde de Vlaamse overheid al meer dan 1,5 miljoen euro in de restauratiecampagne, gelijk verdeeld over de restauratie zelf en een betere bewaring van het werk in de doopkapel van de kathedraal. Vlaams cultuurminister Sven Gatz laat weten bereid te zijn "om een oplossing te zoeken" als uit verder onderzoek zou blijken dat er nog bijkomende restauratiewerken nodig zijn. (Belga)