Het gaat om een stuk Muur van vier meter hoog, in beton en weegt 2,4 ton. Het stukje geschiedenis is goed bewaard en bevat nog de originele graffiti "Jeder hat Kraft" ("Iedereen heeft Kracht"). De huidige eigenaar heeft het stuk Muur, dat meer dan tien jaar lang in een opslagplaats stond en waarrond niemand zich bekommerde, aan het Goethe Institut geschonken. Het zal verhuizen naar een openbaar parkje tegenover het culturele centrum, waar het permanent tentoongesteld zal blijven. De officiële inhuldiging is voor 23 november gepland. De Muur die West- en Oost-Berlijn 28 jaar twee maanden en 28 dagen van elkaar scheidde, viel op 9 november 1989. (Belga)

Het gaat om een stuk Muur van vier meter hoog, in beton en weegt 2,4 ton. Het stukje geschiedenis is goed bewaard en bevat nog de originele graffiti "Jeder hat Kraft" ("Iedereen heeft Kracht"). De huidige eigenaar heeft het stuk Muur, dat meer dan tien jaar lang in een opslagplaats stond en waarrond niemand zich bekommerde, aan het Goethe Institut geschonken. Het zal verhuizen naar een openbaar parkje tegenover het culturele centrum, waar het permanent tentoongesteld zal blijven. De officiële inhuldiging is voor 23 november gepland. De Muur die West- en Oost-Berlijn 28 jaar twee maanden en 28 dagen van elkaar scheidde, viel op 9 november 1989. (Belga)