Vlaams minister-president Geert Bourgeois verzet zich tegen het principe van samenvallende verkiezingen. "De Vlaamse staatshervorming is zo ver gevorderd dat het onaanvaardbaar is dat de verkiezingen voor het Vlaams Parlement als een tweedeklaswagonnetje aan die voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers hangen", aldus Bourgeois. CD&V-parlementslid Peter Van Rompuy (CD&V) deelt die kritiek van Bourgeois en wijst meteen op een voorstel dat hij in het verleden in de Senaat heeft ingediend. In dat voorstel worden de regionale verkiezingen 10 weken voor de federale en Europese verkiezingen georganiseerd. "Omdat er zowel op federaal als regionaal niveau gewerkt wordt met legislatuurparlementen met een periode van 5 jaar, krijg je op die manier een verkiezingsvrije periode van meer dan vier jaar waarin je een 'window of opportunity' hebt om hervormingen door te voeren", aldus Van Rompuy. "Het voorstel verzoent de eigen dynamiek van elk bestuursniveau met een even legitieme verzuchting naar minder verkiezingsperiodes." (Belga)

Vlaams minister-president Geert Bourgeois verzet zich tegen het principe van samenvallende verkiezingen. "De Vlaamse staatshervorming is zo ver gevorderd dat het onaanvaardbaar is dat de verkiezingen voor het Vlaams Parlement als een tweedeklaswagonnetje aan die voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers hangen", aldus Bourgeois. CD&V-parlementslid Peter Van Rompuy (CD&V) deelt die kritiek van Bourgeois en wijst meteen op een voorstel dat hij in het verleden in de Senaat heeft ingediend. In dat voorstel worden de regionale verkiezingen 10 weken voor de federale en Europese verkiezingen georganiseerd. "Omdat er zowel op federaal als regionaal niveau gewerkt wordt met legislatuurparlementen met een periode van 5 jaar, krijg je op die manier een verkiezingsvrije periode van meer dan vier jaar waarin je een 'window of opportunity' hebt om hervormingen door te voeren", aldus Van Rompuy. "Het voorstel verzoent de eigen dynamiek van elk bestuursniveau met een even legitieme verzuchting naar minder verkiezingsperiodes." (Belga)