Fedasil had de criteria ingevoerd als tijdelijke maatregel in de coronacrisis, maar momenteel zijn ze nog steeds van kracht. De organisaties menen dat de maatregel niet langer gerechtvaardigd is in de huidige gezondheidssituatie. Ze stelden onlangs nog vast dat migranten van meer dan 15 jaar na 15 uur voor gesloten deuren stonden bij Fedasil en zich de dag erna opnieuw moesten aanbieden.

'We spreken hier over kinderen, een populatie die per definitie kwetsbaar is. Dit is bovendien problematisch omdat het hier dikwijls om transmigranten gaat. Zij zijn zeer terughoudend om zich tot de instellingen te wenden. Als de organisaties hun vertrouwen kunnen winnen en hen overtuigen om zich tot Fedasil te wenden, dan is al dat werk voor niets als ze daarna voor een gesloten deur staan', zei advocate Marie Doutrepont, die de organisaties verdedigt.

Fedasil had de criteria ingevoerd als tijdelijke maatregel in de coronacrisis, maar momenteel zijn ze nog steeds van kracht. De organisaties menen dat de maatregel niet langer gerechtvaardigd is in de huidige gezondheidssituatie. Ze stelden onlangs nog vast dat migranten van meer dan 15 jaar na 15 uur voor gesloten deuren stonden bij Fedasil en zich de dag erna opnieuw moesten aanbieden. 'We spreken hier over kinderen, een populatie die per definitie kwetsbaar is. Dit is bovendien problematisch omdat het hier dikwijls om transmigranten gaat. Zij zijn zeer terughoudend om zich tot de instellingen te wenden. Als de organisaties hun vertrouwen kunnen winnen en hen overtuigen om zich tot Fedasil te wenden, dan is al dat werk voor niets als ze daarna voor een gesloten deur staan', zei advocate Marie Doutrepont, die de organisaties verdedigt.