De heropstart van de arbeidsmatige activiteiten moet mee tegemoetkomen aan de noden die leven bij deze doelgroep. Arbeidsmatige activiteiten bieden een zinvolle bezigheid en zorgen voor structuur en sociaal contact, aldus het persbericht. Het gaat om organisaties die actief zijn bij het begeleiden van onbezoldigde activiteiten op bijvoorbeeld (zorg)boerderijen of bij de lokale bakker. Iedere begeleider bepaalt zelf wanneer de geleidelijke en gefaseerde opstart van arbeidsmatige arbeid mogelijk is. Er wordt hen gevraagd om daarbij te streven naar een goed evenwicht tussen zorg en veiligheid. "Bij deze heropstart zijn uiteraard richtlijnen van tel, waarbij rekening gehouden wordt met 'social distancing' bij de activiteiten, en het houden aan de algemene voorzorgsmaatregelen, zoals handhygiëne en hoest- en niesetiquette. We vragen ook dat de organisaties een plan opmaken dat rekening houdt met de mogelijkheden op vlak van personeel en infrastructuur, en welke doelgroepen prioritair arbeidsmatige activiteit kunnen doen", aldus Karine Moykens, voorzitster van de taskforce Zorg. (Belga)

De heropstart van de arbeidsmatige activiteiten moet mee tegemoetkomen aan de noden die leven bij deze doelgroep. Arbeidsmatige activiteiten bieden een zinvolle bezigheid en zorgen voor structuur en sociaal contact, aldus het persbericht. Het gaat om organisaties die actief zijn bij het begeleiden van onbezoldigde activiteiten op bijvoorbeeld (zorg)boerderijen of bij de lokale bakker. Iedere begeleider bepaalt zelf wanneer de geleidelijke en gefaseerde opstart van arbeidsmatige arbeid mogelijk is. Er wordt hen gevraagd om daarbij te streven naar een goed evenwicht tussen zorg en veiligheid. "Bij deze heropstart zijn uiteraard richtlijnen van tel, waarbij rekening gehouden wordt met 'social distancing' bij de activiteiten, en het houden aan de algemene voorzorgsmaatregelen, zoals handhygiëne en hoest- en niesetiquette. We vragen ook dat de organisaties een plan opmaken dat rekening houdt met de mogelijkheden op vlak van personeel en infrastructuur, en welke doelgroepen prioritair arbeidsmatige activiteit kunnen doen", aldus Karine Moykens, voorzitster van de taskforce Zorg. (Belga)