"Een onderwijzer die door het college van burgemeester en schepenen vastbenoemd wordt in het Brussels gemeentelijk onderwijs, mag zich afvragen of zijn benoeming wel geldig is. Het is absurd dat men in Brussel wetten aanneemt die het omgekeerde voorschrijven dan wat Vlaanderen voorschrijft, " vindt Liesbet Dhaene, "Zeker als het gaat om het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, waarvoor Vlaanderen bevoegd is". Dhaene hekelt ook het feit dat in de toelichting bij de Brusselse ordonnantie er enkel wordt verwezen naar de overeenstemming met de wetten van de Franse gemeenschap, en men op geen enkele wijze heeft gekeken hoe het er in Vlaanderen aan toe gaat. "Vreemd dat de Vlaamse meerderheidspartijen Open Vld, sp.a en CD&V dit mee hebben ingediend", besluit ze. (Belga)

"Een onderwijzer die door het college van burgemeester en schepenen vastbenoemd wordt in het Brussels gemeentelijk onderwijs, mag zich afvragen of zijn benoeming wel geldig is. Het is absurd dat men in Brussel wetten aanneemt die het omgekeerde voorschrijven dan wat Vlaanderen voorschrijft, " vindt Liesbet Dhaene, "Zeker als het gaat om het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, waarvoor Vlaanderen bevoegd is". Dhaene hekelt ook het feit dat in de toelichting bij de Brusselse ordonnantie er enkel wordt verwezen naar de overeenstemming met de wetten van de Franse gemeenschap, en men op geen enkele wijze heeft gekeken hoe het er in Vlaanderen aan toe gaat. "Vreemd dat de Vlaamse meerderheidspartijen Open Vld, sp.a en CD&V dit mee hebben ingediend", besluit ze. (Belga)