De Raad van State stelt in het advies dat de hervorming van het pro-Deosysteem ongrondwettelijk is en in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de mensen. Vercraeye wijst er op dat het remgeld dat de minister wil invoeren in de praktijk meer zal kosten dan het opbrengt. Bovendien kan het voor haar niet dat de regeling zowel zou gelden voor wie een zaak opstart als voor wie aangeklaagd wordt. Als de minister op zoek gaat naar besparingen, kan ze onder meer bepaalde griffierechten aanpakken of een eind maken aan de eindeloze proceduremogelijkheden, luidt het nog. De OVB hoopt dat de minister nu met de advocatuur rond de tafel gaat zitten. Voor de Vlaamse advocaten moeten ook de voorstellen over de stagiairs aan bod komen. Het kan niet dat de overheid zou opleggen dat stagiairs vijf zaken gratis zouden doen. (Belga)

De Raad van State stelt in het advies dat de hervorming van het pro-Deosysteem ongrondwettelijk is en in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de mensen. Vercraeye wijst er op dat het remgeld dat de minister wil invoeren in de praktijk meer zal kosten dan het opbrengt. Bovendien kan het voor haar niet dat de regeling zowel zou gelden voor wie een zaak opstart als voor wie aangeklaagd wordt. Als de minister op zoek gaat naar besparingen, kan ze onder meer bepaalde griffierechten aanpakken of een eind maken aan de eindeloze proceduremogelijkheden, luidt het nog. De OVB hoopt dat de minister nu met de advocatuur rond de tafel gaat zitten. Voor de Vlaamse advocaten moeten ook de voorstellen over de stagiairs aan bod komen. Het kan niet dat de overheid zou opleggen dat stagiairs vijf zaken gratis zouden doen. (Belga)