De Orde van Vlaamse Balies kant zich tegen het plan van de federale regeringspartijen om zittingen van de raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling binnen de gevangenis te laten plaatsvinden.

'Onder het mom van kostenbesparing en veiligheid wil de regering de bevolking doen geloven dat wie voor een rechter verschijnt in een gevangenis zonder vooroordeel zal worden beoordeeld', klinkt het. De Orde meent dat rechtspraak in de gevangenis impliceert dat 'die persoon als gevaarlijk wordt aanzien en er kans is op ontsnapping'.

'Logistieke gemakzucht en budgettaire overwegingen zijn slechte raadgevers'

'Logistieke gemakzucht en budgettaire overwegingen zijn slechte raadgevers voor een goede werking van justitie', zegt John Maes, voorzitter van de commissie strafrecht van de Orde van Vlaamse Balies. 'Als dit in voege treedt, vragen wij onze confraters om niet te verschijnen voor de rechtbank en systematisch beroep aan te tekenen bij het hof van beroep, het Hof van Cassatie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

In de senaatscommissie Justitie werd de wet diverse bepalingen besproken. Die wet bevat onder andere de mogelijkheid om voortaan binnen de gevangenissen zittingen van de raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstellingen te laten plaatsvinden. In de commissie is een amendement goedgekeurd dat dat 'in het kader van de veiligheid' zou toelaten.

'De rechtsstaat mag zijn prijs hebben'

Met dat amendement wordt vooraf 'een bepaald beeld van de verdachte' gecreëerd, en dat beïnvloedt zonder meer de rest van de procedure, meent de Orde. 'De veiligheid is een drogreden, en zo'n besparingsverhaal gaat er natuurlijk als zoete koek in. Toch mag het goed functioneren van de rechtsstaat zijn prijs hebben', meent Maes.

De Orde wijst erop dat het vermoeden van onschuld een basisbeginsel van onze rechtsstaat is, en dat een gevangenis een allesbehalve neutrale plaats is.

'Onder het mom van kostenbesparing en veiligheid wil de regering de bevolking doen geloven dat wie voor een rechter verschijnt in een gevangenis zonder vooroordeel zal worden beoordeeld', klinkt het. De Orde meent dat rechtspraak in de gevangenis impliceert dat 'die persoon als gevaarlijk wordt aanzien en er kans is op ontsnapping'.'Logistieke gemakzucht en budgettaire overwegingen zijn slechte raadgevers voor een goede werking van justitie', zegt John Maes, voorzitter van de commissie strafrecht van de Orde van Vlaamse Balies. 'Als dit in voege treedt, vragen wij onze confraters om niet te verschijnen voor de rechtbank en systematisch beroep aan te tekenen bij het hof van beroep, het Hof van Cassatie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. In de senaatscommissie Justitie werd de wet diverse bepalingen besproken. Die wet bevat onder andere de mogelijkheid om voortaan binnen de gevangenissen zittingen van de raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstellingen te laten plaatsvinden. In de commissie is een amendement goedgekeurd dat dat 'in het kader van de veiligheid' zou toelaten. Met dat amendement wordt vooraf 'een bepaald beeld van de verdachte' gecreëerd, en dat beïnvloedt zonder meer de rest van de procedure, meent de Orde. 'De veiligheid is een drogreden, en zo'n besparingsverhaal gaat er natuurlijk als zoete koek in. Toch mag het goed functioneren van de rechtsstaat zijn prijs hebben', meent Maes. De Orde wijst erop dat het vermoeden van onschuld een basisbeginsel van onze rechtsstaat is, en dat een gevangenis een allesbehalve neutrale plaats is.