Staatssecretaris Francken riep op Twitter op om 'nutteloze procedureslagen te staken'. De OVB zegt dat het niet aan de staatssecretaris is om het al dan niet nutteloze karakter van die procedures te beoordelen. "Dat gebeurt door de rechters, op grond van de procedures die door de wetgever zelf werden gemaakt. Bovendien moet rekening worden gehouden met het recht dat iedere burger heeft om zich tot de rechter te wenden. Dat staat zo in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens." Francken spreekt zich uit over het aantal juridische procedures die de advocaten van het gezin hebben aangespannen en beweert dat een kleine groep advocaten al jaren 'grof geld' verdient aan vreemdelingen, al dan niet pro Deo. "Wij kunnen ons niet uitspreken over dit concrete dossier, maar wij kunnen als advocatuur enkel - nogmaals - herhalen dat het aan de rechter is om te oordelen of een procedure van toepassing is of niet en hij doet dat het best niet onder druk. Dat zijn nu eenmaal de regels van de rechtsstaat", zegt woordvoerder van de OVB Hugo Lamon. "Een advocaat kan niet plots minder zijn best doen om de rechtsregels te laten toepassen. En bovendien is het eigen aan de rechtsstaat dat burgers kunnen procederen tegen een overheid". "Overigens zijn de cijfers die de staatssecretaris de wereld instuurt in die concrete zaak fout. Specifiek voor dit soort zaken in het vreemdelingenrecht moet er per gezinslid (hier een moeder en vier kinderen) een procedure worden opgestart, maar dat geeft geen aanleiding tot vijfmaal een pro-Deovergoeding, doch integendeel slechts 1 vermits het om 1 gezin gaat", zegt de OVB. "De bewering dat de advocaten die in die zaak optreden 'grof geld' verdienen is dus feitelijk onjuist en een dergelijke bewering uit de mond van de staatssecretaris valt te betreuren", luidt het nog. (Belga)

Staatssecretaris Francken riep op Twitter op om 'nutteloze procedureslagen te staken'. De OVB zegt dat het niet aan de staatssecretaris is om het al dan niet nutteloze karakter van die procedures te beoordelen. "Dat gebeurt door de rechters, op grond van de procedures die door de wetgever zelf werden gemaakt. Bovendien moet rekening worden gehouden met het recht dat iedere burger heeft om zich tot de rechter te wenden. Dat staat zo in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens." Francken spreekt zich uit over het aantal juridische procedures die de advocaten van het gezin hebben aangespannen en beweert dat een kleine groep advocaten al jaren 'grof geld' verdient aan vreemdelingen, al dan niet pro Deo. "Wij kunnen ons niet uitspreken over dit concrete dossier, maar wij kunnen als advocatuur enkel - nogmaals - herhalen dat het aan de rechter is om te oordelen of een procedure van toepassing is of niet en hij doet dat het best niet onder druk. Dat zijn nu eenmaal de regels van de rechtsstaat", zegt woordvoerder van de OVB Hugo Lamon. "Een advocaat kan niet plots minder zijn best doen om de rechtsregels te laten toepassen. En bovendien is het eigen aan de rechtsstaat dat burgers kunnen procederen tegen een overheid". "Overigens zijn de cijfers die de staatssecretaris de wereld instuurt in die concrete zaak fout. Specifiek voor dit soort zaken in het vreemdelingenrecht moet er per gezinslid (hier een moeder en vier kinderen) een procedure worden opgestart, maar dat geeft geen aanleiding tot vijfmaal een pro-Deovergoeding, doch integendeel slechts 1 vermits het om 1 gezin gaat", zegt de OVB. "De bewering dat de advocaten die in die zaak optreden 'grof geld' verdienen is dus feitelijk onjuist en een dergelijke bewering uit de mond van de staatssecretaris valt te betreuren", luidt het nog. (Belga)