Volgens de kranten Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg lopen bij de Dienst Vreemdelingenzaken en bij gerechtelijke instanties onderzoeken tegen 17 artsen. Ze namen het, soms tegen een forse betaling, niet zo nauw met de wetgeving. Controleartsen van de Dienst Vreemdelingenzaken stelden tal van onregelmatigheden vast, zo schrijven de kranten. De Orde van geneesheren start een tuchtrechtelijk onderzoek. Dat gebeurt via de provinciale raden van de Orde. "Een onderzoekscommissie zal de arts oproepen. Hij kan zich laten bijstaan door een raadsman", legt Michielsen uit. Er kan uiteindelijk een sanctie volgen. Dat kan een morele sanctie zijn - een berisping bijvoorbeeld - maar ook een zwaardere straf, zoals een tijdelijke of definitieve schorsing. Michielsen kan niet zeggen wanneer juist een uitspraak te verwachten valt, maar het zou ten vroegste over twee maanden zijn. Hij wijst erop dat artsen nog in beroep kunnen gaan tegen een tuchtsanctie. (OSN)

Volgens de kranten Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg lopen bij de Dienst Vreemdelingenzaken en bij gerechtelijke instanties onderzoeken tegen 17 artsen. Ze namen het, soms tegen een forse betaling, niet zo nauw met de wetgeving. Controleartsen van de Dienst Vreemdelingenzaken stelden tal van onregelmatigheden vast, zo schrijven de kranten. De Orde van geneesheren start een tuchtrechtelijk onderzoek. Dat gebeurt via de provinciale raden van de Orde. "Een onderzoekscommissie zal de arts oproepen. Hij kan zich laten bijstaan door een raadsman", legt Michielsen uit. Er kan uiteindelijk een sanctie volgen. Dat kan een morele sanctie zijn - een berisping bijvoorbeeld - maar ook een zwaardere straf, zoals een tijdelijke of definitieve schorsing. Michielsen kan niet zeggen wanneer juist een uitspraak te verwachten valt, maar het zou ten vroegste over twee maanden zijn. Hij wijst erop dat artsen nog in beroep kunnen gaan tegen een tuchtsanctie. (OSN)