Voor werknemers die tijdelijk werkloos werden tijdens deze coronacrisis en vervolgens werden ontslagen, begon de opzegtermijn onmiddellijk te lopen. Daardoor ontvingen zij een tijdelijke werkloosheidsuitkering die veel lager ligt dan hun opzegvergoeding. Door het nu goedgekeurde wetsvoorstel, dat de steun kreeg van PS, Ecolo-Groen, CD&V, VB en PVDA, wordt de opzegtermijn geschorst voor de duur van de tijdelijke werkloosheid. "Crisis of niet, wie jarenlang gewerkt heeft en nu noodgedwongen door deze crisis ontslagen wordt, verdient op zijn minst respect. Respect in de vorm van een opzegtermijn die effectief uitbetaald wordt, net zoals in 'normale' tijden", zegt Kitir. De maatregel werkt ook retroactief voor mensen die al ontslagen werden en voor wie de opzeggingstermijn was beginnen lopen tijdens de tijdelijke werkloosheid, op voorwaarde dat die opzeggingstermijn nog niet was verlopen voor 5 mei. Mensen die reeds voor de crisis werden ontslagen, maar van wie de opzegtermijn nog doorliep in de termijn van de tijdelijke werkloosheid, zullen ook de volledige vergoeding ontvangen, namelijk de vergoeding van de tijdelijke werkloosheid aangevuld met een bijdrage van de werkgever tot aan het bedrag van de opzegvergoeding. Die retroactiviteit is één van de redenen waarom MR, Open Vld en N-VA tegen hebben gestemd. Volgens het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) is die retroactiviteit ook ongrondwettelijk. De organisatie hoopt dat er tijdens de plenaire zitting nog advies gevraagd kan worden aan de Raad van State. Het NSZ noemt het voorstel "ongehoord". "Het is toch ondenkbaar dat we ondernemers die nog gesloten moeten blijven zoals de horeca en evenementensector of beroepen die de facto geheel of gedeeltelijk gesloten blijven aan de ene kant steunmaatregelen geven en aan de andere kant die terug afnemen door de opzeg die na de schorsing verder moet worden uitgevoerd, te moeten uitbetalen", zegt voorzitter Christine Mattheeuws. (Belga)

Voor werknemers die tijdelijk werkloos werden tijdens deze coronacrisis en vervolgens werden ontslagen, begon de opzegtermijn onmiddellijk te lopen. Daardoor ontvingen zij een tijdelijke werkloosheidsuitkering die veel lager ligt dan hun opzegvergoeding. Door het nu goedgekeurde wetsvoorstel, dat de steun kreeg van PS, Ecolo-Groen, CD&V, VB en PVDA, wordt de opzegtermijn geschorst voor de duur van de tijdelijke werkloosheid. "Crisis of niet, wie jarenlang gewerkt heeft en nu noodgedwongen door deze crisis ontslagen wordt, verdient op zijn minst respect. Respect in de vorm van een opzegtermijn die effectief uitbetaald wordt, net zoals in 'normale' tijden", zegt Kitir. De maatregel werkt ook retroactief voor mensen die al ontslagen werden en voor wie de opzeggingstermijn was beginnen lopen tijdens de tijdelijke werkloosheid, op voorwaarde dat die opzeggingstermijn nog niet was verlopen voor 5 mei. Mensen die reeds voor de crisis werden ontslagen, maar van wie de opzegtermijn nog doorliep in de termijn van de tijdelijke werkloosheid, zullen ook de volledige vergoeding ontvangen, namelijk de vergoeding van de tijdelijke werkloosheid aangevuld met een bijdrage van de werkgever tot aan het bedrag van de opzegvergoeding. Die retroactiviteit is één van de redenen waarom MR, Open Vld en N-VA tegen hebben gestemd. Volgens het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) is die retroactiviteit ook ongrondwettelijk. De organisatie hoopt dat er tijdens de plenaire zitting nog advies gevraagd kan worden aan de Raad van State. Het NSZ noemt het voorstel "ongehoord". "Het is toch ondenkbaar dat we ondernemers die nog gesloten moeten blijven zoals de horeca en evenementensector of beroepen die de facto geheel of gedeeltelijk gesloten blijven aan de ene kant steunmaatregelen geven en aan de andere kant die terug afnemen door de opzeg die na de schorsing verder moet worden uitgevoerd, te moeten uitbetalen", zegt voorzitter Christine Mattheeuws. (Belga)