Door een tekort aan ondersteuning voor scholen en leerkrachten, te veel procedures en administratieve last en een vaak tijdsintensieve zorg voor leerlingen met speciale zorgnoden, is het niet eenvoudig om leerlingen met zulke noden toegang te geven tot het gewoon onderwijs - wat precies de doelstelling van het M-decreet was.

Met het Leersteundecreet willen minister Weyts en de Vlaamse regering het over een andere boeg gooien. Eerst en vooral blijven leerlingen met speciale zorgnoden toegang krijgen tot het gewone onderwijs, maar 'de scholen (...) krijgen meer en betere ondersteuning om dat ook echt te laten lukken', zegt Weyts. De klassenraad zal ook altijd kunnen aangeven wanneer het echt niet lukt om een bepaalde leerling op te nemen of wanneer de zorg voor één leerling ten koste gaat van alle andere leerlingen.

680 bijkomenden leerkrachten

Over de hele regeerperiode 2019-2024 wordt er geïnvesteerd in 680 extra voltijdse krachten. Er zijn al 600 ondersteuners voor leerlingen met zorgnoden bijgekomen en er komen nu nog eens 80 extra omkaderende functies bij, zoals coördinatoren en administratieve medewerkers. 'Zo', zegt Weyts, 'kunnen de ondersteuners zelf zich focussen op hun kerntaak: ondersteuning van leerlingen en leerkrachten.'

Door een tekort aan ondersteuning voor scholen en leerkrachten, te veel procedures en administratieve last en een vaak tijdsintensieve zorg voor leerlingen met speciale zorgnoden, is het niet eenvoudig om leerlingen met zulke noden toegang te geven tot het gewoon onderwijs - wat precies de doelstelling van het M-decreet was. Met het Leersteundecreet willen minister Weyts en de Vlaamse regering het over een andere boeg gooien. Eerst en vooral blijven leerlingen met speciale zorgnoden toegang krijgen tot het gewone onderwijs, maar 'de scholen (...) krijgen meer en betere ondersteuning om dat ook echt te laten lukken', zegt Weyts. De klassenraad zal ook altijd kunnen aangeven wanneer het echt niet lukt om een bepaalde leerling op te nemen of wanneer de zorg voor één leerling ten koste gaat van alle andere leerlingen. Over de hele regeerperiode 2019-2024 wordt er geïnvesteerd in 680 extra voltijdse krachten. Er zijn al 600 ondersteuners voor leerlingen met zorgnoden bijgekomen en er komen nu nog eens 80 extra omkaderende functies bij, zoals coördinatoren en administratieve medewerkers. 'Zo', zegt Weyts, 'kunnen de ondersteuners zelf zich focussen op hun kerntaak: ondersteuning van leerlingen en leerkrachten.'