De beschikbare ruimte wordt opengesteld vanaf maandag tot en met begin maart. De aangeboden lokalen, die vanaf maart verbouwingen ondergaan, zullen verwarmd zijn, stromend water en elektriciteitsvoorzieningen hebben en er zijn toiletten. De mensen zonder papieren zullen ook gebruik kunnen maken van de douches in het nabijgelegen sportcomplex. Daarnaast wordt er een steuncomité opgericht, bestaande uit studenten, bezetters en universiteitsvertegenwoordigers. Het is de bedoeling dat zij contacten zullen leggen met en hulp zullen zoeken bij andere instanties. Ze zorgen ook voor praktische zaken zoals voeding, kleding en gezondheidszorg. Sinds 28 oktober verbleven al in twee gebouwen van de ULB mensen zonder papieren. Het gaat om andere mensen dan de groep op het Fernand Cocqplein. Paul De Knop, rector van de Vrije Universiteit Brussel: "We hopen dat voor 1 maart de verantwoordelijke overheden een structurele oplossing hebben uitgewerkt voor de opvang van deze mensen zonder papieren. Dat is niet de opdracht van de universiteit. We doen dit dan ook louter uit humanitaire overwegingen." (VEK)

De beschikbare ruimte wordt opengesteld vanaf maandag tot en met begin maart. De aangeboden lokalen, die vanaf maart verbouwingen ondergaan, zullen verwarmd zijn, stromend water en elektriciteitsvoorzieningen hebben en er zijn toiletten. De mensen zonder papieren zullen ook gebruik kunnen maken van de douches in het nabijgelegen sportcomplex. Daarnaast wordt er een steuncomité opgericht, bestaande uit studenten, bezetters en universiteitsvertegenwoordigers. Het is de bedoeling dat zij contacten zullen leggen met en hulp zullen zoeken bij andere instanties. Ze zorgen ook voor praktische zaken zoals voeding, kleding en gezondheidszorg. Sinds 28 oktober verbleven al in twee gebouwen van de ULB mensen zonder papieren. Het gaat om andere mensen dan de groep op het Fernand Cocqplein. Paul De Knop, rector van de Vrije Universiteit Brussel: "We hopen dat voor 1 maart de verantwoordelijke overheden een structurele oplossing hebben uitgewerkt voor de opvang van deze mensen zonder papieren. Dat is niet de opdracht van de universiteit. We doen dit dan ook louter uit humanitaire overwegingen." (VEK)