Asiel en Migratie: regering bereikt akkoord over noodopvangcapaciteit

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V). © Belga

Het kernkabinet is het woensdagmiddag eens geraakt over een pakket maatregelen om de opvangcrisis in het asielnetwerk het hoofd te bieden. Dat heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) aangekondigd in de Kamer. Er is sprake van 750 tijdelijke noodopvangplaatsen bij Defensie.

Het akkoord houdt onder meer in dat Defensie op korte termijn 750 tijdelijke noodopvangplaatsen creëert in loodsen. Defensie zorgt daarbij voor de infrastructuur, de asieldiensten staan in voor de uitbating. 

Het is de bedoeling dat de 750 plaatsen in loodsen op iets langere termijn stelselmatig worden vervangen door 750 plaatsen in een containerdorp. Waar dat dorp moet komen, wordt volgens Defensie eerstdaags uitgemaakt op basis van de aanwezigheid van basisvoorzieningen zoals water en elektriciteit. Defensie neemt de opbouw van het dorp en de coördinatie op zich. Ook dit dorp is tijdelijk, benadrukt Defensie. 

Gewone opvangcapaciteit

De regering maakt parallel werk van bijkomende gewone opvangcapaciteit. Daarvoor lanceert ze een openbare aanbesteding bij private partners en doet ze een oproep aan lokale besturen en ngo’s om te bekijken waar er bijkomende individuele opvang kan komen, aldus de Moor.

Naast bijkomende capaciteit wil de regering de uitstroom uit het opvangnetwerk bevorderen. Daarvoor moet het aantal beslissingen van het commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS) de hoogte in, zei de Moor.

De dienst kreeg recent extra personeel en zal op die verantwoordelijkheid gewezen worden, klonk het. Daarnaast zullen mensen in het opvangnetwerk die een job en huisvesting hebben, versneld kunnen uitstromen. 

Tot slot wil de regering de instroom van asielzoekers beperken. Dat gebeurt via de versterking van bestaande preventiecampagnes, zei de Moor, met een specifieke focus op transitlanden om te vermijden dat asielzoekers die elders in de EU al asiel aanvroegen hier komen aankloppen. Om die afspraken, de Dublinregels in het jargon, beter af te dwingen, komt er een ‘Dublincentrum’ bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Dat centrum gaat deze maand nog open, zegt de CD&V-staatssecretaris. 

De Moor spreekt van een ‘evenwichtig pakket’, dat aantoont dat de regering krachtdadig optreedt. 

Reactie Ludivine Dedonder (PS)

Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) benadrukt dat Defensie zijn verantwoordelijkheid neemt, hoewel het departement zelf met grote interne uitdagingen te maken krijgt. ‘Vandaag stelt Defensie al bijna 6.000 opvangplaatsen ter beschikking, goed voor 20 procent van de totale opvangcapaciteit in ons land. Daar komen nu binnen afzienbare tijd nog eens tijdelijk 750 plaatsen bovenop’, zegt ze.

Het is voor Dedonder wel cruciaal dat de tussenkomst van Defensie ‘zo kort als mogelijk’ duurt, ‘om de eigen werking en heropbouw van het departement niet te hypothekeren’. Ons land kampt al maanden met een verzadigd opvangnetwerk, waardoor lang niet alle asielzoekers die daar recht op hebben een opvangplaats krijgen. De staat is daar intussen al honderden keren voor veroordeeld.

Partner Content