Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) bevestigt het nieuws.

De Servische vrouw en haar vier kinderen zijn de eersten die naar de nieuwe gesloten wooneenheden voor families in het gesloten centrum 127 bis in Steenokkerzeel waren overgebracht. Intussen bevindt zich in het centrum ook een moeder met vijf kinderen uit Azerbeidzjan. Dat de Servische familie Breischa nu opnieuw naar een open woning wordt overgebracht, is omdat haar repatriëring niet binnen de wettelijke termijn van 28 dagen kon worden gerealiseerd.

'Misbruik'

Theo Francken en de DVZ wijten het mislukken van de repatriëring aan 'de halsstarrige houding van het gezin'.

'Er wordt misbruik gemaakt van de bestaande procedures door in naam van de kinderen een asielaanvraag in te dienen. Dit ondanks het feit dat alle voorgaande asielaanvragen een negatief antwoord kregen van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV)', schrijft de DVZ in een mededeling.

De nieuwe asielaanvraag van de minderjarige kinderen werd in eerste instantie negatief afgesloten door het CGVS, luidt het. Tegen deze beslissing is een schorsend beroep mogelijk binnen de 10 dagen. 'Opnieuw wordt misbruik gemaakt door de opschortende beroepstermijn volledig uit te putten en pas op de laatste dag een beroep in te dienen bij de RVV.'

De DVZ en staatssecretaris Francken beklemtonen dat de wettelijkheid van de vasthouding van het gezin in Steenokkerzeel bevestigd werd door de Raadkamer en de rechtbank van eerste aanleg. Ondanks het feit dat het gezin naar een FITT-woning wordt overgebracht, loopt de vasthoudingstermijn van twee maanden (voor de uitvoering van een verwijdering) verder.

Na de uitspraak van de RVV over de hangende beroepsprocedure zal nagegaan worden welke stappen nog kunnen worden ondernomen. In de FITT-woning in Sint-Gillis-Waas zullen de moeder en haar kinderen verder worden begeleid met het oog op hun terugkeer naar Servië, aldus Francken op Twitter.

Hij vraagt om een aanpassing van het betreffende KB om te verhinderen 'dat de maximale opsluitingstermijn gestuit wordt door allerhande nieuwe nutteloze procedures'.

'Belgische autoriteiten kozen voor onnodig verlengen onmenselijke behandeling'

Terwijl staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken en de Dienst Vreemdelingenzaken het Servische gezin Breischa dat opgesloten was in het gesloten centrum 127 bis, betichten van 'misbruik van procedures' om de repatriëring te vertragen, stelt hun advocate Hind Riad dat de Belgische autoriteiten 'ervoor kozen om de onmenselijke behandeling van de kinderen onnodig te verlengen.'.

De Servische vrouw en haar vier kinderen werden als eersten overgebracht naar de nieuwe gesloten wooneenheden voor families in het gesloten centrum 127 bis in Steenokkerzeel. Omdat de repatriëring niet binnen de wettelijke termijn van 28 dagen kon worden gerealiseerd, werden ze maandag overgebracht naar een open gezinswoning (FITT) in Sint-Gillis-Waas.

In een reactie zegt de advocate dat 'noch de familie, noch hun advocaten misbruik van procedures hebben gemaakt.' 'Toen de moeder in België aankwam, was ze 16 jaar oud. De kinderen waren nog niet geboren. Tijdens haar asielaanvraag werd het risico in hoofde van de kinderen dus vanzelfsprekend niet onderzocht. Alvorens terug te worden gestuurd naar Servië was het de plicht van de moeder te vermijden dat haar kinderen het slachtoffer zouden worden van ernstige discriminaties en vervolgingen. Daarom werd een asielaanvraag ingediend.'

'De angst van de familie om terug te keren naar Servië wordt ondersteund door talrijke rapporten over de situatie van Roma-kinderen. Bovendien hebben de kinderen geen enkele band met Servië, hebben er geen familie, spreken geen Servisch en zullen ze permanent gescheiden worden van hun vader in geval van verwijdering van het Belgisch grondgebied', luidt het verder.

De advocaten van de familie wijzen erop dat België door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens al is veroordeeld voor de verwijdering van Roma-kinderen naar Servië.

'De familie heeft geen misbruik gemaakt van de procedures, in tegenstelling tot de Dienst Vreemdelingenzaken', meent de advocate. 'De detentie van het gezin werd na de wettelijke termijn van twee weken verlengd zonder rekening te houden met het alarmerend advies van de kinderarts. De detentie werd verlengd, ook al wist de Dienst Vreemdelingenzaken dat er een gerechtvaardigde asielaanvraag was ingediend en dat het gezin dus onverwijderbaar is.'

De vasthoudingstermijn voor de uitvoering van een verwijdering bedraagt twee maanden. In de FITT-woning in Sint-Gillis-Waas zullen de moeder en haar kinderen verder worden begeleid met het oog op hun terugkeer naar Servië, liet Francken maandag weten.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) bevestigt het nieuws.De Servische vrouw en haar vier kinderen zijn de eersten die naar de nieuwe gesloten wooneenheden voor families in het gesloten centrum 127 bis in Steenokkerzeel waren overgebracht. Intussen bevindt zich in het centrum ook een moeder met vijf kinderen uit Azerbeidzjan. Dat de Servische familie Breischa nu opnieuw naar een open woning wordt overgebracht, is omdat haar repatriëring niet binnen de wettelijke termijn van 28 dagen kon worden gerealiseerd.Theo Francken en de DVZ wijten het mislukken van de repatriëring aan 'de halsstarrige houding van het gezin'. 'Er wordt misbruik gemaakt van de bestaande procedures door in naam van de kinderen een asielaanvraag in te dienen. Dit ondanks het feit dat alle voorgaande asielaanvragen een negatief antwoord kregen van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV)', schrijft de DVZ in een mededeling. De nieuwe asielaanvraag van de minderjarige kinderen werd in eerste instantie negatief afgesloten door het CGVS, luidt het. Tegen deze beslissing is een schorsend beroep mogelijk binnen de 10 dagen. 'Opnieuw wordt misbruik gemaakt door de opschortende beroepstermijn volledig uit te putten en pas op de laatste dag een beroep in te dienen bij de RVV.'De DVZ en staatssecretaris Francken beklemtonen dat de wettelijkheid van de vasthouding van het gezin in Steenokkerzeel bevestigd werd door de Raadkamer en de rechtbank van eerste aanleg. Ondanks het feit dat het gezin naar een FITT-woning wordt overgebracht, loopt de vasthoudingstermijn van twee maanden (voor de uitvoering van een verwijdering) verder. Na de uitspraak van de RVV over de hangende beroepsprocedure zal nagegaan worden welke stappen nog kunnen worden ondernomen. In de FITT-woning in Sint-Gillis-Waas zullen de moeder en haar kinderen verder worden begeleid met het oog op hun terugkeer naar Servië, aldus Francken op Twitter. Hij vraagt om een aanpassing van het betreffende KB om te verhinderen 'dat de maximale opsluitingstermijn gestuit wordt door allerhande nieuwe nutteloze procedures'. Terwijl staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken en de Dienst Vreemdelingenzaken het Servische gezin Breischa dat opgesloten was in het gesloten centrum 127 bis, betichten van 'misbruik van procedures' om de repatriëring te vertragen, stelt hun advocate Hind Riad dat de Belgische autoriteiten 'ervoor kozen om de onmenselijke behandeling van de kinderen onnodig te verlengen.'.De Servische vrouw en haar vier kinderen werden als eersten overgebracht naar de nieuwe gesloten wooneenheden voor families in het gesloten centrum 127 bis in Steenokkerzeel. Omdat de repatriëring niet binnen de wettelijke termijn van 28 dagen kon worden gerealiseerd, werden ze maandag overgebracht naar een open gezinswoning (FITT) in Sint-Gillis-Waas. In een reactie zegt de advocate dat 'noch de familie, noch hun advocaten misbruik van procedures hebben gemaakt.' 'Toen de moeder in België aankwam, was ze 16 jaar oud. De kinderen waren nog niet geboren. Tijdens haar asielaanvraag werd het risico in hoofde van de kinderen dus vanzelfsprekend niet onderzocht. Alvorens terug te worden gestuurd naar Servië was het de plicht van de moeder te vermijden dat haar kinderen het slachtoffer zouden worden van ernstige discriminaties en vervolgingen. Daarom werd een asielaanvraag ingediend.' 'De angst van de familie om terug te keren naar Servië wordt ondersteund door talrijke rapporten over de situatie van Roma-kinderen. Bovendien hebben de kinderen geen enkele band met Servië, hebben er geen familie, spreken geen Servisch en zullen ze permanent gescheiden worden van hun vader in geval van verwijdering van het Belgisch grondgebied', luidt het verder. De advocaten van de familie wijzen erop dat België door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens al is veroordeeld voor de verwijdering van Roma-kinderen naar Servië. 'De familie heeft geen misbruik gemaakt van de procedures, in tegenstelling tot de Dienst Vreemdelingenzaken', meent de advocate. 'De detentie van het gezin werd na de wettelijke termijn van twee weken verlengd zonder rekening te houden met het alarmerend advies van de kinderarts. De detentie werd verlengd, ook al wist de Dienst Vreemdelingenzaken dat er een gerechtvaardigde asielaanvraag was ingediend en dat het gezin dus onverwijderbaar is.'De vasthoudingstermijn voor de uitvoering van een verwijdering bedraagt twee maanden. In de FITT-woning in Sint-Gillis-Waas zullen de moeder en haar kinderen verder worden begeleid met het oog op hun terugkeer naar Servië, liet Francken maandag weten.