Tobback reageert daarmee op een uitspraak van Geert Bourgeois (N-VA). Naar aanleiding van de terreurdreiging zei de Vlaamse minister-president dat het niet kan dat een burgemeester niet weet wie waar woont, zoals in Molenbeek en Schaarbeek. Volgens Bourgeois moeten de gemeenten en steden hun bevolkingsregisters op orde hebben en controles doen. "Ik ben het er honderd procent mee eens dat het ontoelaatbaar is dat een burgemeester niet weet wie zijn inwoners zijn", zegt Tobback. Maar hij wijst de kritiek af dat de burgemeesters niet ingaan op het voorstel tot steun om alles in kaart te brengen. "In Leuven doen tien personeelsleden controles op bewoning. Tot 7.500 woongelegenheden staan zogezegd leeg. Er is een stedenbouwkundig attest maar niemand staat er ingeschreven. Vaak komen we dat te weten via de wijkagent. Kotstudenten die elk jaar van kamer veranderen, moeten hun verhuis niet aangeven. Het verzet tegen domiciliëring is een reusachtig veiligheidsprobleem." Ook in Gent weten ze liever wie waar woont. Burgemeester Daniël Termont (sp.a) pleitte eerder eveneens voor de mogelijkheid tot domiciliëring, zoals in Nederland. Studenten zouden dan de keuze hebben waar ze stemmen. (Belga)

Tobback reageert daarmee op een uitspraak van Geert Bourgeois (N-VA). Naar aanleiding van de terreurdreiging zei de Vlaamse minister-president dat het niet kan dat een burgemeester niet weet wie waar woont, zoals in Molenbeek en Schaarbeek. Volgens Bourgeois moeten de gemeenten en steden hun bevolkingsregisters op orde hebben en controles doen. "Ik ben het er honderd procent mee eens dat het ontoelaatbaar is dat een burgemeester niet weet wie zijn inwoners zijn", zegt Tobback. Maar hij wijst de kritiek af dat de burgemeesters niet ingaan op het voorstel tot steun om alles in kaart te brengen. "In Leuven doen tien personeelsleden controles op bewoning. Tot 7.500 woongelegenheden staan zogezegd leeg. Er is een stedenbouwkundig attest maar niemand staat er ingeschreven. Vaak komen we dat te weten via de wijkagent. Kotstudenten die elk jaar van kamer veranderen, moeten hun verhuis niet aangeven. Het verzet tegen domiciliëring is een reusachtig veiligheidsprobleem." Ook in Gent weten ze liever wie waar woont. Burgemeester Daniël Termont (sp.a) pleitte eerder eveneens voor de mogelijkheid tot domiciliëring, zoals in Nederland. Studenten zouden dan de keuze hebben waar ze stemmen. (Belga)