Aanleiding voor het voorstel is de omstreden benoeming van Cédric Frère in de Regentenraad van de Nationale Bank. Bogaert en Van der Maelen zijn het beu dat het parlement niets te zeggen heeft over zulke benoemingen. In een opiniestuk in De Morgen eisen ze dat belangrijke politieke aanstellingen bij overheidsbedrijven en -instellingen, waaronder de Nationale Bank, voortaan langs het parlement passeren. "De kandidaat zou dan voor de commissie verschijnen die bevoegd is voor de betreffende portefeuille", zegt Bogaert. "Daar kan een vragensessie plaatsvinden, waarna de commissie over de kandidatuur stemt. Daarna zet ook de plenaire vergadering het licht op groen." N-VA laat alles liever bij het oude. Volgens de Vlaams-nationalisten wordt een politieke benoeming niet minder politiek als ze van de regering overgeheveld wordt naar het parlement. (Belga)

Aanleiding voor het voorstel is de omstreden benoeming van Cédric Frère in de Regentenraad van de Nationale Bank. Bogaert en Van der Maelen zijn het beu dat het parlement niets te zeggen heeft over zulke benoemingen. In een opiniestuk in De Morgen eisen ze dat belangrijke politieke aanstellingen bij overheidsbedrijven en -instellingen, waaronder de Nationale Bank, voortaan langs het parlement passeren. "De kandidaat zou dan voor de commissie verschijnen die bevoegd is voor de betreffende portefeuille", zegt Bogaert. "Daar kan een vragensessie plaatsvinden, waarna de commissie over de kandidatuur stemt. Daarna zet ook de plenaire vergadering het licht op groen." N-VA laat alles liever bij het oude. Volgens de Vlaams-nationalisten wordt een politieke benoeming niet minder politiek als ze van de regering overgeheveld wordt naar het parlement. (Belga)