Sinds vorig jaar hoeft wie een vereniging wenst op te richten niet meer langs de griffie te gaan. Iedereen die een vzw wenst op te richten kan dit doen via de applicatie 'E-griffie'. Voor bvba's en nv's bestond die mogelijkheid al langer. Door die elektronische procedure werd de opstartperiode verkort van ruim vijftig naar nauwelijks drie dagen. Vorig jaar werd ongeveer een derde van de bijna 28.000 nieuwe vennootschappen en van de ruim 4.400 nieuwe vzw's via elektronische weg opgericht. Door het tarief voor die elektronische procedure te verlagen, hoopt de regering dat aantal nog op te trekken. Vanaf 1 augustus betaal je voor de oprichting van een onderneming via de elektronische weg 210 euro, ruim dertig euro minder dan nu. Via de klassieke weg wordt dat 260 euro. De oprichting van een vzw (nu 161,66 euro) zal dan 130 euro kosten via digitale weg en 180 euro via de papieren weg. (Belga)

Sinds vorig jaar hoeft wie een vereniging wenst op te richten niet meer langs de griffie te gaan. Iedereen die een vzw wenst op te richten kan dit doen via de applicatie 'E-griffie'. Voor bvba's en nv's bestond die mogelijkheid al langer. Door die elektronische procedure werd de opstartperiode verkort van ruim vijftig naar nauwelijks drie dagen. Vorig jaar werd ongeveer een derde van de bijna 28.000 nieuwe vennootschappen en van de ruim 4.400 nieuwe vzw's via elektronische weg opgericht. Door het tarief voor die elektronische procedure te verlagen, hoopt de regering dat aantal nog op te trekken. Vanaf 1 augustus betaal je voor de oprichting van een onderneming via de elektronische weg 210 euro, ruim dertig euro minder dan nu. Via de klassieke weg wordt dat 260 euro. De oprichting van een vzw (nu 161,66 euro) zal dan 130 euro kosten via digitale weg en 180 euro via de papieren weg. (Belga)