Naar aanleiding van de dood van George Floyd in de VS, de wereldwijde protesten tegen racisme en het aangewakkerde debat over de (de)kolonisatie in ons land hadden oppositiepartijen Groen en sp.a in het Vlaams Parlement voorstellen ingediend. Zo wil Groen de kolonisatie en het dekolonisatieproces in de eindtermen van het Vlaamse basis- en secundair onderwijs. Sp.a stelde dan weer voor om het historisch bewustzijn en kritische denken over verleden en heden in het Vlaams onderwijs te versterken. Maar beide voorstellen werden weggestemd in de commissie. Meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld zeggen in koor dat ze een aantal bezorgdheden van de oppositie wel delen, denk bijvoorbeeld aan het belang van het historisch bewustzijn, van herinneringseducatie en van een kritische blik op heden en verleden. Maar volgens de meerderheidspartijen zijn de voorstellen van Groen en sp.a eigenlijk al opgenomen in de sleutelcompetenties en eindtermen. "De resoluties van de oppositie wekken dus de verkeerde indruk dat wat al bestaat nog niet zou bestaan. De eindtermen zoals ze vandaag omschreven zijn, komen met andere woorden dus tegemoet aan de resoluties van de oppositie", klinkt het. (Belga)

Naar aanleiding van de dood van George Floyd in de VS, de wereldwijde protesten tegen racisme en het aangewakkerde debat over de (de)kolonisatie in ons land hadden oppositiepartijen Groen en sp.a in het Vlaams Parlement voorstellen ingediend. Zo wil Groen de kolonisatie en het dekolonisatieproces in de eindtermen van het Vlaamse basis- en secundair onderwijs. Sp.a stelde dan weer voor om het historisch bewustzijn en kritische denken over verleden en heden in het Vlaams onderwijs te versterken. Maar beide voorstellen werden weggestemd in de commissie. Meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld zeggen in koor dat ze een aantal bezorgdheden van de oppositie wel delen, denk bijvoorbeeld aan het belang van het historisch bewustzijn, van herinneringseducatie en van een kritische blik op heden en verleden. Maar volgens de meerderheidspartijen zijn de voorstellen van Groen en sp.a eigenlijk al opgenomen in de sleutelcompetenties en eindtermen. "De resoluties van de oppositie wekken dus de verkeerde indruk dat wat al bestaat nog niet zou bestaan. De eindtermen zoals ze vandaag omschreven zijn, komen met andere woorden dus tegemoet aan de resoluties van de oppositie", klinkt het. (Belga)