Gryffroy lanceerde een plan dat een gezin met een gemiddeld stroomverbruik voor elektriciteit en aardgas 115 euro per jaar kan besparen. Hij wil alle verborgen taksen vervangen door één heffing, waarvoor geen 21 procent btw betaald moet worden. Ook wil hij Eandis en Infrax doen samensmelten. Gryffroy benadrukt dat hij een fusie van de werkmaatschappijen Eandis en Infrax nastreeft, terwijl het voorstel van Groen uit 2013 de fusie van alle distributienetwerkbeheerders beoogt. Dat laatste zal volgens de N-VA'er slechts tot een kleine besparing leiden omdat die distributienetwerkbeheerders de eigenlijke werking hebben doorgeschoven naar Eandis en Infrax. Indien die twee structuren samengebracht worden, kunnen er wel grote besparingen worden gerealiseerd. Volgens een interne studie zou het om 150 miljoen euro kunnen gaan, stelt hij. Bovendien veronderstelt een fusie van de distributienetwerkbeheerders ook dat er één tarief wordt gehanteerd, wat onlangs nog een onoverkomelijk probleem bleek toen een Chinese investeerder in het kapitaal van Eandis wilde stappen. Andries Gryffroy merkt tot slot nog op dat de verlaging van de btw op elektriciteit tot 6 procent ook voor het volledige Belgische grondgebied zal moeten gelden. (Belga)

Gryffroy lanceerde een plan dat een gezin met een gemiddeld stroomverbruik voor elektriciteit en aardgas 115 euro per jaar kan besparen. Hij wil alle verborgen taksen vervangen door één heffing, waarvoor geen 21 procent btw betaald moet worden. Ook wil hij Eandis en Infrax doen samensmelten. Gryffroy benadrukt dat hij een fusie van de werkmaatschappijen Eandis en Infrax nastreeft, terwijl het voorstel van Groen uit 2013 de fusie van alle distributienetwerkbeheerders beoogt. Dat laatste zal volgens de N-VA'er slechts tot een kleine besparing leiden omdat die distributienetwerkbeheerders de eigenlijke werking hebben doorgeschoven naar Eandis en Infrax. Indien die twee structuren samengebracht worden, kunnen er wel grote besparingen worden gerealiseerd. Volgens een interne studie zou het om 150 miljoen euro kunnen gaan, stelt hij. Bovendien veronderstelt een fusie van de distributienetwerkbeheerders ook dat er één tarief wordt gehanteerd, wat onlangs nog een onoverkomelijk probleem bleek toen een Chinese investeerder in het kapitaal van Eandis wilde stappen. Andries Gryffroy merkt tot slot nog op dat de verlaging van de btw op elektriciteit tot 6 procent ook voor het volledige Belgische grondgebied zal moeten gelden. (Belga)