Volgens fractieleider Joris Vandenbroucke zijn de Vlamingen de voorbije jaren geconfronteerd met hogere facturen, langere wachtlijsten in de zorg en langere files. 'Kan Geert Bourgeois deze mensen recht in de ogen kijken en hard maken dat er vandaag een concreet antwoord op hun vraag komt? Neen, dat kan hij niet', aldus Vandenbroucke.

Minister-president Bourgeois pakte in zijn Septemberverklaring uit met een begroting in evenwicht en een fors pakket nieuwe investeringen. Volgens hem zijn de Vlamingen er nu beter aan toe dan in 2014.

Oppositiepartij sp.a heeft daar vragen bij. 'Dat de Vlaamse begroting in betere doen is dan bij aanvang van deze regeerperiode en er meer ruimte is voor investeringen, is een goede zaak. Maar laat ons niet vergeten dat het de Vlaamse gezinnen zijn die hiervoor grote inspanningen hebben geleverd', zegt Vandenbroucke. 'Al vier jaar betalen zij fiks hogere facturen voor water, energie, kinderopvang, hoger onderwijs, zorg en openbaar vervoer. De kinderbijslag werd twee maal niet geïndexeerd en besparingen zoals op de werkingsmiddelen voor scholen kwamen op de schouders van de gezinnen terecht', klinkt het.

En ondertussen stijgen volgens de Vlaamse socialisten de wachtlijsten in de zorg, groeien de files aan en kan een recordaantal mensen zijn water- en energiefactuur niet meer betalen. 'Kan Geert Bourgeois deze mensen recht in de ogen kijken en hard maken dat er vandaag een concreet antwoord op hun vraag komt? Neen, dat kan hij niet. Voor de grote uitdagingen die cruciaal zijn voor de toekomst van Vlaanderen - het realiseren van zorgzekerheid, het aanpakken van de files, het verminderen van de kinderarmoede - is het wachten op een volgende regering', dixit Vandenbroucke.

'Stijgende energiefactuur'

Ook oppositiepartij Groen is niet mals voor de Septemberverklaring. Fractieleider Björn Rzoska vond de toon van Bourgeois 'zelfgenoegzaam'. 'Ik hoorde een misplaatst triomfalisme. Er gaapt een grote kloof tussen de droomwereld van Bourgeois en de wereld van de gewone Vlamingen', aldus Rzoska.

Fractieleider Rzoska stoort zich ook aan de toon van de minister-president. 'Zelfgenoegzaam', aldus Rzoska. 'Als ik kijk naar de gewone Vlamingen, zou ik een pak nederiger zijn', zegt de Groen-fractieleider. Rzoska verwijst onder meer naar de 'stijgende energiefactuur', de slechte armoedecijfers en de lange wachtlijsten in de zorg. 'Ik zou in zijn plaats gegeneerd zijn in plaats van uit te pakken met misplaatst triomfalisme', aldus Rzoska.

Daarnaast uitte Vlaams Belang scherpe kritiek op de Vlaamse regering. 'Terwijl Bourgeois als een volleerde illusionist de indruk wekt dat de Vlaming met zijn regering het gouden ticket naar de chocoladefabriek heeft gewonnen, is het leven voor de modale Vlaming door het regeringsbeleid fors duurder geworden.' zei Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens.'De minister-president zou beter wat minder aan zelfbewieroking doen en wat meer tijd besteden aan gesprekken met de gewone Vlaming', reageert Vlaams Belang.

Volgens de partij blijft de belastingdruk onaanvaardbaar hoog. En terwijl de regering met extra taksen op energie diep in de zakken van de Vlaming zat, moeten we de komende maanden vrezen voor energietekorten en zelfs een blackout, hekelt Janssens.

'Op het vlak van mobiliteit blijven filerecords sneuvelen, liggen gewestwegen er lamentabel bij en is het - nochtans fors duurder geworden openbaar vervoer - nog steeds vaak geen aantrekkelijk alternatief voor de wagen', stelt de partij. 'Terwijl de regering schermt met toegenomen budgetten voor welzijn, blijven de rusthuisprijzen stijgen en allerlei wachtlijsten blijven onaanvaardbaar lang of zelfs aangroeien.'

Ook van het beleid rond energie is Vlaams Belang geen fan. 'Nieuwe hogere energienormen voor woningen, de afbouw van de verwarming op gas, de plannen in verband met de versnelde elektrificatie van het wagenpark en de geplande invoering van het rekeningrijden dreigen een forse hap uit het budget van de Vlamingen te nemen en de aankoop van een eigen woning of wagen voor veel mensen onbetaalbaar te maken.'

Volgens fractieleider Joris Vandenbroucke zijn de Vlamingen de voorbije jaren geconfronteerd met hogere facturen, langere wachtlijsten in de zorg en langere files. 'Kan Geert Bourgeois deze mensen recht in de ogen kijken en hard maken dat er vandaag een concreet antwoord op hun vraag komt? Neen, dat kan hij niet', aldus Vandenbroucke.Minister-president Bourgeois pakte in zijn Septemberverklaring uit met een begroting in evenwicht en een fors pakket nieuwe investeringen. Volgens hem zijn de Vlamingen er nu beter aan toe dan in 2014. Oppositiepartij sp.a heeft daar vragen bij. 'Dat de Vlaamse begroting in betere doen is dan bij aanvang van deze regeerperiode en er meer ruimte is voor investeringen, is een goede zaak. Maar laat ons niet vergeten dat het de Vlaamse gezinnen zijn die hiervoor grote inspanningen hebben geleverd', zegt Vandenbroucke. 'Al vier jaar betalen zij fiks hogere facturen voor water, energie, kinderopvang, hoger onderwijs, zorg en openbaar vervoer. De kinderbijslag werd twee maal niet geïndexeerd en besparingen zoals op de werkingsmiddelen voor scholen kwamen op de schouders van de gezinnen terecht', klinkt het. En ondertussen stijgen volgens de Vlaamse socialisten de wachtlijsten in de zorg, groeien de files aan en kan een recordaantal mensen zijn water- en energiefactuur niet meer betalen. 'Kan Geert Bourgeois deze mensen recht in de ogen kijken en hard maken dat er vandaag een concreet antwoord op hun vraag komt? Neen, dat kan hij niet. Voor de grote uitdagingen die cruciaal zijn voor de toekomst van Vlaanderen - het realiseren van zorgzekerheid, het aanpakken van de files, het verminderen van de kinderarmoede - is het wachten op een volgende regering', dixit Vandenbroucke. Ook oppositiepartij Groen is niet mals voor de Septemberverklaring. Fractieleider Björn Rzoska vond de toon van Bourgeois 'zelfgenoegzaam'. 'Ik hoorde een misplaatst triomfalisme. Er gaapt een grote kloof tussen de droomwereld van Bourgeois en de wereld van de gewone Vlamingen', aldus Rzoska. Fractieleider Rzoska stoort zich ook aan de toon van de minister-president. 'Zelfgenoegzaam', aldus Rzoska. 'Als ik kijk naar de gewone Vlamingen, zou ik een pak nederiger zijn', zegt de Groen-fractieleider. Rzoska verwijst onder meer naar de 'stijgende energiefactuur', de slechte armoedecijfers en de lange wachtlijsten in de zorg. 'Ik zou in zijn plaats gegeneerd zijn in plaats van uit te pakken met misplaatst triomfalisme', aldus Rzoska.Daarnaast uitte Vlaams Belang scherpe kritiek op de Vlaamse regering. 'Terwijl Bourgeois als een volleerde illusionist de indruk wekt dat de Vlaming met zijn regering het gouden ticket naar de chocoladefabriek heeft gewonnen, is het leven voor de modale Vlaming door het regeringsbeleid fors duurder geworden.' zei Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens.'De minister-president zou beter wat minder aan zelfbewieroking doen en wat meer tijd besteden aan gesprekken met de gewone Vlaming', reageert Vlaams Belang. Volgens de partij blijft de belastingdruk onaanvaardbaar hoog. En terwijl de regering met extra taksen op energie diep in de zakken van de Vlaming zat, moeten we de komende maanden vrezen voor energietekorten en zelfs een blackout, hekelt Janssens. 'Op het vlak van mobiliteit blijven filerecords sneuvelen, liggen gewestwegen er lamentabel bij en is het - nochtans fors duurder geworden openbaar vervoer - nog steeds vaak geen aantrekkelijk alternatief voor de wagen', stelt de partij. 'Terwijl de regering schermt met toegenomen budgetten voor welzijn, blijven de rusthuisprijzen stijgen en allerlei wachtlijsten blijven onaanvaardbaar lang of zelfs aangroeien.' Ook van het beleid rond energie is Vlaams Belang geen fan. 'Nieuwe hogere energienormen voor woningen, de afbouw van de verwarming op gas, de plannen in verband met de versnelde elektrificatie van het wagenpark en de geplande invoering van het rekeningrijden dreigen een forse hap uit het budget van de Vlamingen te nemen en de aankoop van een eigen woning of wagen voor veel mensen onbetaalbaar te maken.'