Oppositiepartij N-VA is ongemeen hard voor het rekenwerk van de federale regering, die net haar begrotingscontrole voorstelde. "Van echt en structureel besparen is er geen sprake", klinkt het bij de oppositiepartij. "Het loslaten van de budgettaire teugels in een land met een schuldenberg zo hoog als de totale omvang van de economie, is gewoon onverantwoord bestuur."

"Eenmalige acties en flinke meevallers"
De federale regering, die volgens de Europese regelgeving slechts met een begrotingstekort van 2,15 procent mag zitten, kreeg de eenmalige toestemming om de gesprekken af te ronden met een iets hoger begrotingstekort. Al kon volgens N-VA het huidige tekort van 2,37 procent van het bbp ook maar enkel worden bereikt met eenmalige acties en flinke meevallers.

De Vlaams-nationalistische partij vindt het dringend nodig het roer van de belastingverhogingen om te gooien. "Het akkoord is een waslijst van kleine maatregelen, waarbij opnieuw belastingverhogingen worden doorgevoerd in ingrijpende en structurele maatregelen uitblijven." Vooral wie als ondernemer aan de slag is, ziet "al sluimerend" een aantal belastingen verhoogd. "Net nu we in grote economische moeilijkheden zitten, wordt het bedrijfsleven met nieuwe lasten opgezadeld. Dat is onbegrijpelijk."

"Opnieuw een hele reeks belastingverhogingen"
Werkgeversorganisatie Voka treedt de N-VA hierin bij. "Het is maar moeilijk verteerbaar dat de regering-Di Rupo opnieuw een aantal belastingen verhoogt." Volgens Voka ging de regering niet ver genoeg in het besparen, bijvoorbeeld op zaken zoals tijdskrediet of loopbaanonderbreking.

"We vinden het positief dat de federale overheid verder bespaart en verkoopt, alleen zo kunnen we immers de lastendruk laten dalen. Een wervingsstop en besparingen bij NMBS en in de gezondheidszorg en het verkopen van staatsactiva past in zo'n project", zegt gedelegeerd bestuurder Jo Libeer. "Al kunnen we er niet omheen dat er opnieuw een lang lijstje met belastingverhogingen in het akkoord staat."

NMBS wordt in het nauw gedreven

Groen vindt het akkoord behoorlijk wat gemiste kansen bevatten. Volgens groenen is het jammer dat het bereikte akkoord amper nieuwe banen zal opleveren, waardoor de economische malaise niet zal worden opgelost. "De begroting is een amalgaam aan kleine maatregelen geworden waarmee de partijen elkaar geen pijn doen", hekelt fractieleider Stefaan Van Hecke.

Groen toont zich bovendien bezorgd over de "nieuwe aanval op de NMBS". Al voor de derde keer in amper een jaar legt de regering besparingen op aan de spoormaatschappij, wat de dienstregeling en bijgevolg de reiziger zwaar zal raken. "Zo zullen de files alleen nog maar langer worden en zal de gezondheid van mensen in de buurt van een drukke weg nog verder in het gedrang komen."

Tot slot hekelt de partij nog dat de notionele intrestaftrek nog steeds niet gekoppeld is aan de tewerkstelling, dat de hervorming van de financiële sector uitblijft en dat onvoldoende wordt ingezet om in de toekomstgerichte economie en kmo's te investeren.

Een mandje vol kunstgrepen Oppositiepartij Vlaams Belang is niet onder de indruk van het akkoord over de begrotingscontrole van de federale regering. "Het knip- en plakwerk, de zeer vage besparingsmaatregelen en het gebrek aan structurele ingrepen tonen aan dat de regering zijn vel weer gered heeft voor enkele maanden", zegt de partij. "Een mandje vol kunstgrepen zonder hervormingen en zonder langlopende maatregelen aan de uitgavenzijde.".

Vlaams Belang stelt dat van echte structurele besparingen aan de uitgavenzijde helemaal geen sprake is. "Het enige wat structureel is, is de zoektocht naar verhoogde inkomsten en bijkomende eenmalige maatregelen", zegt de partij. "Ook aan de gigantische budgettaire uitdagingen zoals de kostprijs van de vergrijzing, de betaalbaarheid van de sociale zekerheid en de structurele afbouw van de staatsschuld wordt zelfs niet de minste aanzet gegeven. Ook pensioen- en arbeidsmarkthervormingen blijven uit." (EA/Belga)

Oppositiepartij N-VA is ongemeen hard voor het rekenwerk van de federale regering, die net haar begrotingscontrole voorstelde. "Van echt en structureel besparen is er geen sprake", klinkt het bij de oppositiepartij. "Het loslaten van de budgettaire teugels in een land met een schuldenberg zo hoog als de totale omvang van de economie, is gewoon onverantwoord bestuur." "Eenmalige acties en flinke meevallers" De federale regering, die volgens de Europese regelgeving slechts met een begrotingstekort van 2,15 procent mag zitten, kreeg de eenmalige toestemming om de gesprekken af te ronden met een iets hoger begrotingstekort. Al kon volgens N-VA het huidige tekort van 2,37 procent van het bbp ook maar enkel worden bereikt met eenmalige acties en flinke meevallers. De Vlaams-nationalistische partij vindt het dringend nodig het roer van de belastingverhogingen om te gooien. "Het akkoord is een waslijst van kleine maatregelen, waarbij opnieuw belastingverhogingen worden doorgevoerd in ingrijpende en structurele maatregelen uitblijven." Vooral wie als ondernemer aan de slag is, ziet "al sluimerend" een aantal belastingen verhoogd. "Net nu we in grote economische moeilijkheden zitten, wordt het bedrijfsleven met nieuwe lasten opgezadeld. Dat is onbegrijpelijk." "Opnieuw een hele reeks belastingverhogingen" Werkgeversorganisatie Voka treedt de N-VA hierin bij. "Het is maar moeilijk verteerbaar dat de regering-Di Rupo opnieuw een aantal belastingen verhoogt." Volgens Voka ging de regering niet ver genoeg in het besparen, bijvoorbeeld op zaken zoals tijdskrediet of loopbaanonderbreking. "We vinden het positief dat de federale overheid verder bespaart en verkoopt, alleen zo kunnen we immers de lastendruk laten dalen. Een wervingsstop en besparingen bij NMBS en in de gezondheidszorg en het verkopen van staatsactiva past in zo'n project", zegt gedelegeerd bestuurder Jo Libeer. "Al kunnen we er niet omheen dat er opnieuw een lang lijstje met belastingverhogingen in het akkoord staat."NMBS wordt in het nauw gedreven Groen vindt het akkoord behoorlijk wat gemiste kansen bevatten. Volgens groenen is het jammer dat het bereikte akkoord amper nieuwe banen zal opleveren, waardoor de economische malaise niet zal worden opgelost. "De begroting is een amalgaam aan kleine maatregelen geworden waarmee de partijen elkaar geen pijn doen", hekelt fractieleider Stefaan Van Hecke. Groen toont zich bovendien bezorgd over de "nieuwe aanval op de NMBS". Al voor de derde keer in amper een jaar legt de regering besparingen op aan de spoormaatschappij, wat de dienstregeling en bijgevolg de reiziger zwaar zal raken. "Zo zullen de files alleen nog maar langer worden en zal de gezondheid van mensen in de buurt van een drukke weg nog verder in het gedrang komen." Tot slot hekelt de partij nog dat de notionele intrestaftrek nog steeds niet gekoppeld is aan de tewerkstelling, dat de hervorming van de financiële sector uitblijft en dat onvoldoende wordt ingezet om in de toekomstgerichte economie en kmo's te investeren.Een mandje vol kunstgrepen Oppositiepartij Vlaams Belang is niet onder de indruk van het akkoord over de begrotingscontrole van de federale regering. "Het knip- en plakwerk, de zeer vage besparingsmaatregelen en het gebrek aan structurele ingrepen tonen aan dat de regering zijn vel weer gered heeft voor enkele maanden", zegt de partij. "Een mandje vol kunstgrepen zonder hervormingen en zonder langlopende maatregelen aan de uitgavenzijde.". Vlaams Belang stelt dat van echte structurele besparingen aan de uitgavenzijde helemaal geen sprake is. "Het enige wat structureel is, is de zoektocht naar verhoogde inkomsten en bijkomende eenmalige maatregelen", zegt de partij. "Ook aan de gigantische budgettaire uitdagingen zoals de kostprijs van de vergrijzing, de betaalbaarheid van de sociale zekerheid en de structurele afbouw van de staatsschuld wordt zelfs niet de minste aanzet gegeven. Ook pensioen- en arbeidsmarkthervormingen blijven uit." (EA/Belga)