Francken kondigde volgens de drie oppositiepartijen begin oktober nochtans aan dat het Lubbeekse bestuur een akkoord had bereikt over het meerjarenbudget. "Met grote verbijstering werden we dinsdag op de hoogte gebracht van het feit dat de gemeenteraad, waarop de bespreking geagendeerd was, uitgesteld wordt... omdat de meerjarenbegroting NIET klaar is", aldus Groen, Lubbeek Leeft en Open Vld. De oorzaak van het uitstel is volgens de oppositie vermoedelijk "dat Francken, die tevens bevoegd is voor de gemeentelijke financiën, teveel tijd in federale materies steekt en te weinig in de gemeente". Een andere mogelijke verklaring is verdeeldheid binnen de meerderheid of het monddood maken van de oppositie door deze cruciale gemeenteraad op een onmogelijke dag te laten plaatsvinden. De drie partijen zullen de meerjarenbegroting kritisch evalueren vanuit hun doelstellingen: meer en betere fietspaden, behoud en aanplanten van bijkomend groen, voldoende zorg voor iedereen in de gemeente en het niet afwentelen van kosten op de Lubbekenaren via directe of indirecte belastingen. "Voor ons komen inwoners van Lubbeek wél op de eerste plaats", aldus het drietal. (Belga)

Francken kondigde volgens de drie oppositiepartijen begin oktober nochtans aan dat het Lubbeekse bestuur een akkoord had bereikt over het meerjarenbudget. "Met grote verbijstering werden we dinsdag op de hoogte gebracht van het feit dat de gemeenteraad, waarop de bespreking geagendeerd was, uitgesteld wordt... omdat de meerjarenbegroting NIET klaar is", aldus Groen, Lubbeek Leeft en Open Vld. De oorzaak van het uitstel is volgens de oppositie vermoedelijk "dat Francken, die tevens bevoegd is voor de gemeentelijke financiën, teveel tijd in federale materies steekt en te weinig in de gemeente". Een andere mogelijke verklaring is verdeeldheid binnen de meerderheid of het monddood maken van de oppositie door deze cruciale gemeenteraad op een onmogelijke dag te laten plaatsvinden. De drie partijen zullen de meerjarenbegroting kritisch evalueren vanuit hun doelstellingen: meer en betere fietspaden, behoud en aanplanten van bijkomend groen, voldoende zorg voor iedereen in de gemeente en het niet afwentelen van kosten op de Lubbekenaren via directe of indirecte belastingen. "Voor ons komen inwoners van Lubbeek wél op de eerste plaats", aldus het drietal. (Belga)