Het kernkabinet besliste vrijdag de selectieprocedure op te starten voor de vijf ceo's. Bedoeling is dat elke voogdijminister een oproep lanceert, zodat een specialist op het vlak van human resources uiteindelijk vijf kandidaten voorlegt per functie. Daarbij zou geen rangschikking worden meegenomen. Niet iedereen binnen de regering was het daarmee eens. Staatssecretaris Hendrik Bogaert zei het te betreuren dat Selor, het selectiebureau van de federale overheid, niet in de procedure wordt betrokken. N-VA, Groen, LDD en Vlaams Belang wilden de premier donderdag aan de tand voelen over de beslissing. De eerste minister was tijdens het vragenuurtje echter afwezig, waardoor minister van Overheidsbedrijven Labille de opdracht kreeg de vragen te beantwoorden. Dat leidde voor de start van de zitting al tot een kleine woordenwisseling. De oppositie vond immers dat in dat geval op zijn minst een vicepremier zou moeten opdraven. Jan Jambon (N-VA) stelde een reglementswijziging in die zin voor. Het uiteindelijke antwoord van Labille maakte hen niet vrolijker. Hij beperkte zich immers tot het voorlezen van de beslissing van het kernkabinet. "U zegt: de pot op, we geven hier geen uitleg over", viel Stefaan Van Hecke (Groen) uit. Siegfried Bracke (N-VA) had het over een "schandvlek voor ons allen" en een "absolute koehandel waarover nog niet eens transparantie kan zijn". (Belga)

Het kernkabinet besliste vrijdag de selectieprocedure op te starten voor de vijf ceo's. Bedoeling is dat elke voogdijminister een oproep lanceert, zodat een specialist op het vlak van human resources uiteindelijk vijf kandidaten voorlegt per functie. Daarbij zou geen rangschikking worden meegenomen. Niet iedereen binnen de regering was het daarmee eens. Staatssecretaris Hendrik Bogaert zei het te betreuren dat Selor, het selectiebureau van de federale overheid, niet in de procedure wordt betrokken. N-VA, Groen, LDD en Vlaams Belang wilden de premier donderdag aan de tand voelen over de beslissing. De eerste minister was tijdens het vragenuurtje echter afwezig, waardoor minister van Overheidsbedrijven Labille de opdracht kreeg de vragen te beantwoorden. Dat leidde voor de start van de zitting al tot een kleine woordenwisseling. De oppositie vond immers dat in dat geval op zijn minst een vicepremier zou moeten opdraven. Jan Jambon (N-VA) stelde een reglementswijziging in die zin voor. Het uiteindelijke antwoord van Labille maakte hen niet vrolijker. Hij beperkte zich immers tot het voorlezen van de beslissing van het kernkabinet. "U zegt: de pot op, we geven hier geen uitleg over", viel Stefaan Van Hecke (Groen) uit. Siegfried Bracke (N-VA) had het over een "schandvlek voor ons allen" en een "absolute koehandel waarover nog niet eens transparantie kan zijn". (Belga)