De Vlaamse regering kon gisteren/dinsdag uitpakken met een sociaal akkoord voor de Vlaamse zorg- en welzijnssector. Dat akkoord voorziet jaarlijks 577 miljoen euro extra voor de Vlaamse zorgsector. 412 miljoen euro gaat naar de verhoging van de koopkracht en 165 miljoen euro gaat naar maatregelen die de werkdruk moeten verlichten, zoals extra personeel.

In het actualiteitsdebat in het Vlaams Parlement kwamen minister-president Jan Jambon en minister van Welzijn Wouter Beke dat akkoord verdedigen. Alle partijen in het halfrond, ook de oppositiepartijen, zijn overwegend positief over dat sociaal akkoord. 'Maar jullie maken er een goednieuwsshow van', zei SP.A-parlementslid Hannes Anaf. Het akkoord verandert volgens hem niets aan de acute noden op het terrein. 'De dijken zijn opnieuw gebroken', aldus Anaf.

Ook Stefaan Sintobin (Vlaams Belang), Jeremie Vaneeckhout (Groen) en Lise Vandecasteele (PVDA) vinden dat minister Beke onvoldoende heeft gedaan om de nieuwe (personeels)problemen in de woonzorgcentra te voorkomen.

Minister Beke herinnerde aan alle initiatieven die al door de regering genomen zijn, gaande van het vrijwilligersplatform Help de helpers en helpindezorg.be tot financiële compensaties en de maatregelen om flexibel personeel in de woonzorgcentra in te zetten. 'We hebben over al die maatregelen vorige week nog gediscussieerd. Toen zei de oppositie dat er één groot ding ontbrak, namelijk een sociaal akkoord voor de mensen in zorg en welzijn. Wel, we zijn nog geen week later en dat sociaal akkoord is er nu'.

Beke en Jambon ergerden zich ook wat aan de voortdurende vergelijking met het federale niveau. Daar lag er eerder al een akkoord voor het federale zorgpersoneel (ziekenhuizen) op tafel. Maar dat akkoord gaat pas in op 1 juli, merkt Beke op. Jambon wil niet meespelen in een soort opbod met de federale regering. 'Ik ga niet meedoen aan een wedstrijd wie het eerste klaar is met wat. Ik doe daar niet aan mee', aldus Jambon.

Dat er geen kloof of concurrentievervalsing mag zijn tussen het Vlaamse en federale zorgpersoneel, speelt wel mee. 'Maar als federaal beslist om een premie of een 'chequeske' uit te reiken, moeten zij dat weten. Wij zijn verantwoordelijk voor het Vlaamse zorg- en welzijnspersoneel en voor hen hebben we een breed akkoord uitgewerkt dat niet alleen voorziet in een versterking van de koopkracht maar ook in meer handen aan het bed'.

De Vlaamse regering kon gisteren/dinsdag uitpakken met een sociaal akkoord voor de Vlaamse zorg- en welzijnssector. Dat akkoord voorziet jaarlijks 577 miljoen euro extra voor de Vlaamse zorgsector. 412 miljoen euro gaat naar de verhoging van de koopkracht en 165 miljoen euro gaat naar maatregelen die de werkdruk moeten verlichten, zoals extra personeel. In het actualiteitsdebat in het Vlaams Parlement kwamen minister-president Jan Jambon en minister van Welzijn Wouter Beke dat akkoord verdedigen. Alle partijen in het halfrond, ook de oppositiepartijen, zijn overwegend positief over dat sociaal akkoord. 'Maar jullie maken er een goednieuwsshow van', zei SP.A-parlementslid Hannes Anaf. Het akkoord verandert volgens hem niets aan de acute noden op het terrein. 'De dijken zijn opnieuw gebroken', aldus Anaf. Ook Stefaan Sintobin (Vlaams Belang), Jeremie Vaneeckhout (Groen) en Lise Vandecasteele (PVDA) vinden dat minister Beke onvoldoende heeft gedaan om de nieuwe (personeels)problemen in de woonzorgcentra te voorkomen. Minister Beke herinnerde aan alle initiatieven die al door de regering genomen zijn, gaande van het vrijwilligersplatform Help de helpers en helpindezorg.be tot financiële compensaties en de maatregelen om flexibel personeel in de woonzorgcentra in te zetten. 'We hebben over al die maatregelen vorige week nog gediscussieerd. Toen zei de oppositie dat er één groot ding ontbrak, namelijk een sociaal akkoord voor de mensen in zorg en welzijn. Wel, we zijn nog geen week later en dat sociaal akkoord is er nu'. Beke en Jambon ergerden zich ook wat aan de voortdurende vergelijking met het federale niveau. Daar lag er eerder al een akkoord voor het federale zorgpersoneel (ziekenhuizen) op tafel. Maar dat akkoord gaat pas in op 1 juli, merkt Beke op. Jambon wil niet meespelen in een soort opbod met de federale regering. 'Ik ga niet meedoen aan een wedstrijd wie het eerste klaar is met wat. Ik doe daar niet aan mee', aldus Jambon. Dat er geen kloof of concurrentievervalsing mag zijn tussen het Vlaamse en federale zorgpersoneel, speelt wel mee. 'Maar als federaal beslist om een premie of een 'chequeske' uit te reiken, moeten zij dat weten. Wij zijn verantwoordelijk voor het Vlaamse zorg- en welzijnspersoneel en voor hen hebben we een breed akkoord uitgewerkt dat niet alleen voorziet in een versterking van de koopkracht maar ook in meer handen aan het bed'.