De N-VA en Lijst Dedecker eisen het ontslag van staatssecretaris van Asiel en Migratie Melchior Wathelet (CDH). Ze hekelen dat valse werkgeverscontracten niet noodzakelijk leiden tot een afwijzing van een regularisatie-aanvraag.

N-VA-Kamerlid Sarah Smeyers hekelt de instructies in verband met dossiers waarin valse documenten zitten die moeten bewijzen dat de aanvrager een vaste job heeft.

Volgens haar krijgen de ambtenaren de opdracht om het valse arbeidscontract uit het dossier te halen. Ze moeten 'actief op zoek gaan naar andere positieve elementen om de aanvrager te kunnen regulariseren', zo luidt het.

In De Standaard ontkent Wathelet dat niet staalhard. 'Als de aanvraag niet alleen gebaseerd is op een job en er voldoende andere elementen zijn die op verankering wijzen, creëren valse werkgeverscontracten niet noodzakelijk een negatief advies', zo luidt het.

Smeyers vindt het de schaamte voorbij dat een staatssecretaris zijn ambtenaren de opdracht geeft om de ogen voor fraude te sluiten.

Zij vraagt in een mededeling zijn ontslag. Dat doet ook Lijst Dedecker bij monde van voorzitter Jean-Marie Dedecker. Hij hekelt het 'geldig verklaren van asielaanvragen met valse documenten'.

Wathelet ontkent

In een reactie ontkent Wathelet de beweringen die in zijn mond worden gelegd als zou hij de administratie gevraagd hebben om valse arbeidscontracten terzijde te schuiven.

Hij noemt de beweringen van Smeyers totaal fout. Wathelet wijst er op dat het al dan niet frauduleuze karakter van arbeidscontracten wordt gecontroleerd door de gewesten.

Ook volgens directeur-generaal Freddy Roosemont van de dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) klopt het niet dat er opdracht is gegeven om valse documenten uit de dossiers te halen. Volgens hem geldt de verplichting dat er met elk element in het dossier wordt rekening gehouden.

Klacht Vlaams Belang

Het Vlaams Belang heeft een klacht ingediend tegen Wathelet bij het parket-generaal van het hof van beroep in Brussel.

De partij wil de strafrechtelijke ministeriële onschendbaarheid van de staatssecretaris doen opheffen en hem laten vervolgen wegens
daderschap of mededaderschap inzake valsheid in geschrifte en het gebruik van valse stukken.

De N-VA en Lijst Dedecker eisen het ontslag van staatssecretaris van Asiel en Migratie Melchior Wathelet (CDH). Ze hekelen dat valse werkgeverscontracten niet noodzakelijk leiden tot een afwijzing van een regularisatie-aanvraag.N-VA-Kamerlid Sarah Smeyers hekelt de instructies in verband met dossiers waarin valse documenten zitten die moeten bewijzen dat de aanvrager een vaste job heeft. Volgens haar krijgen de ambtenaren de opdracht om het valse arbeidscontract uit het dossier te halen. Ze moeten 'actief op zoek gaan naar andere positieve elementen om de aanvrager te kunnen regulariseren', zo luidt het.In De Standaard ontkent Wathelet dat niet staalhard. 'Als de aanvraag niet alleen gebaseerd is op een job en er voldoende andere elementen zijn die op verankering wijzen, creëren valse werkgeverscontracten niet noodzakelijk een negatief advies', zo luidt het.Smeyers vindt het de schaamte voorbij dat een staatssecretaris zijn ambtenaren de opdracht geeft om de ogen voor fraude te sluiten. Zij vraagt in een mededeling zijn ontslag. Dat doet ook Lijst Dedecker bij monde van voorzitter Jean-Marie Dedecker. Hij hekelt het 'geldig verklaren van asielaanvragen met valse documenten'.Wathelet ontkentIn een reactie ontkent Wathelet de beweringen die in zijn mond worden gelegd als zou hij de administratie gevraagd hebben om valse arbeidscontracten terzijde te schuiven.Hij noemt de beweringen van Smeyers totaal fout. Wathelet wijst er op dat het al dan niet frauduleuze karakter van arbeidscontracten wordt gecontroleerd door de gewesten.Ook volgens directeur-generaal Freddy Roosemont van de dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) klopt het niet dat er opdracht is gegeven om valse documenten uit de dossiers te halen. Volgens hem geldt de verplichting dat er met elk element in het dossier wordt rekening gehouden.Klacht Vlaams BelangHet Vlaams Belang heeft een klacht ingediend tegen Wathelet bij het parket-generaal van het hof van beroep in Brussel.De partij wil de strafrechtelijke ministeriële onschendbaarheid van de staatssecretaris doen opheffen en hem laten vervolgen wegens daderschap of mededaderschap inzake valsheid in geschrifte en het gebruik van valse stukken.