Regeringspartijen Open VLD en N-VA zien de lijst met beroepen die nu circuleert niet zitten. Bij CD&V reageren ze positief op het akkoord dat minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) met de vakbonden bereikte. Bacquelaine zelf benadrukt dat de lijst nog niet goedgekeurd is door de regering.

Verdeeld

N-VA-Kamerlid Jan Spooren zei verbaasd te zijn over de lijst met zware overheidsberoepen. Zijn partij heeft die lijst nooit gezien, dus kan er geen akkoord over zijn, zei hij. 'De lijst is wel heel ruim opgesteld. De helft van de statutaire ambtenaren zou vroeger met pensioen kunnen'.

Open VLD'er Vincent Van Quickenborne vindt niet dat de politiek blindelings de wensen van de vakbonden moeten volgen. 'Het dictaat van het syndicaat gaat blijkbaar boven het primaat van de politiek'. De ex-minister van pensioenen vindt dat het vastleggen van zware beroepen in de publieke sector samen moet lopen met die uit de private sector. 'Het kan toch niet dat een verpleegster in een publiek ziekenhuis wel een zwaar beroep zou hebben en haar collega uit een privaat ziekenhuis niet', zei hij.

Binnen de meerderheid is naast MR, de partij van minister Bacquelaine, CD&V wel tevreden met het akkoord. 'Het sociaal overleg heeft gewerkt', zei Sonja Becq. Zij feliciteerde de vakbonden en de minister en riep deze laatste op om de twijfelaars binnen de coalitie te overtuigen. 'Ik heb niet de indruk dat iedereen bereid is de laatste horde te nemen', zei Becq. 'Maar ik hoop dat we de zekerheid kunnen teruggeven aan de mensen'.

Ook haar partijgenoot en vicepremier Kris Peeters reageert positief. Hij roept op 'geen uitspraken te doen die niets bijbrengen' over de lijst met zware beroepen die nu circuleert.

De CD&V-minister geeft aan dat hij zelf twijfels had over de slaagkansen van het overleg. 'De eerste stap van een lange weg is nu duidelijk gezet', aldus Peeters. Binnenkort volgt nieuw overleg over de pensioenen binnen de private sector en als daar stappen vooruit worden gezet, is het aan het Planbureau om de rekenmachines aan te zetten. Volgens hem is er wel degelijk sprake van een akkoord. 'Ik heb begrepen dat er binnen het Comité A een protocol is afgesproken, onder bepaalde voorwaarden, maar dat is een akkoord', luidde het.

Hij wijst er ook op dat de lijst genuanceerd is vastgelegd. Op basis van vier criteria krijgen de beroepen een coëfficiënt toebedeeld. Sommige beroepen, zoals in het leger of de politie, krijgen de hoogste quotering (4), 'maar in het onderwijs zijn er ook met een 1 of een 2'.

De minister vindt ook dat een beroep dat in de openbare sector als zwaar wordt bestempeld, op dezelfde manier moet worden benaderd in de private sector. Hij haalde het voorbeeld aan van een verpleegster. 'Het zou niet juist zijn te zeggen: "U beoefent een zwaar beroep en u niet", als ze identiek dezelfde activiteit ontplooien'.

'Geen akkoord'

De oppositie hekelde de verdeeldheid bij de meerderheid. 'Ceci n'est pas un accord', zei Wouter De Vriendt (Groen). 'Open VLD en N-VA steken de boel in de fik. Willen ze wel een leefbare regeling?'.

'De pensioenleeftijd op 67 jaar brengen kon u onmiddellijk doen. Op een regeling voor de zware beroepen blijft het wachten', zei Karin Temmerman (SP.A).

Minister Bacquelaine wil zich 'in dit stadium' niet uitspreken 'over de inhoud van de lijsten, aangezien zij nog niet werden goedgekeurd door de regering'.

Kern

Vrijdag buigt de kern zich over het protocolakkoord dat over het wetsontwerp rond de zware beroepen is gesloten.

Spillover-effect?

De werkgevers uit de privésector kijken argwanend naar de uitgebreide lijst van zware beroepen die voor het overheidspersoneel is opgesteld. Ze vrezen dat in de privésector ook massaal zware beroepen zullen moeten opgelijst worden, om discriminatie met de publieke sector te vermijden.

'Als een politieagent als zwaar beroep wordt bestempeld, waarom zou een agent van een beveiligingsfirma daar dan geen recht op hebben', klinkt het in werkgeverskringen.

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) is alvast ongerust. 'Het feit dat redelijk wat ambtenarenfuncties als 'zwaar beroep' gekwalificeerd kunnen worden, heeft een groot spillover-effect op de private sector. Dat is zeker en vast een bezorgdheid. Als we de lijn immers doortrekken, kan dit leiden tot een uitholling van de eerdere hervormingen. We zullen het akkoord en de lijst van beroepen dan ook nader bestuderen, met het oog op de gevolgen voor de private sector.'

Die bezorgdheid leeft ook bij ondernemersorganisatie Unizo. De werkgeversorganisatie is voorstander van het werken met criteria in plaats van met dergelijke 'brede' beroepsgroepen zoals in de publieke sector, zegt Caroline Deiteren van Unizo. 'We kunnen ons niet engageren om hetzelfde te doen in de privésector'.

'Wat we gevreesd hebben dreigt realiteit te worden: de criteria die de regering afgesproken heeft, zijn veel te ruim. Dit is een gevaarlijk precedent en holt de noodzakelijke pensioenhervorming uit', klinkt het ook bij Voka, het Vlaams Netwerk van Ondernemingen. Voka vraagt dan ook aan de regering om de hervorming niet goed te keuren. 'Dit gaat immers in tegen heel de filosofie van de pensioenhervorming. We roepen de vakbonden op om meer realisme aan de dag te leggen. We moeten zorgen voor werkbare loopbanen in plaats van de nadruk constant te leggen op de pensioenen. Alleen zo kunnen we de pensioenen betaalbaar houden en zijn er geen grote scheeftrekkingen tussen verschillende types werknemers, zelfstandigen en ambtenaren.'

Regeringspartijen Open VLD en N-VA zien de lijst met beroepen die nu circuleert niet zitten. Bij CD&V reageren ze positief op het akkoord dat minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) met de vakbonden bereikte. Bacquelaine zelf benadrukt dat de lijst nog niet goedgekeurd is door de regering.N-VA-Kamerlid Jan Spooren zei verbaasd te zijn over de lijst met zware overheidsberoepen. Zijn partij heeft die lijst nooit gezien, dus kan er geen akkoord over zijn, zei hij. 'De lijst is wel heel ruim opgesteld. De helft van de statutaire ambtenaren zou vroeger met pensioen kunnen'. Open VLD'er Vincent Van Quickenborne vindt niet dat de politiek blindelings de wensen van de vakbonden moeten volgen. 'Het dictaat van het syndicaat gaat blijkbaar boven het primaat van de politiek'. De ex-minister van pensioenen vindt dat het vastleggen van zware beroepen in de publieke sector samen moet lopen met die uit de private sector. 'Het kan toch niet dat een verpleegster in een publiek ziekenhuis wel een zwaar beroep zou hebben en haar collega uit een privaat ziekenhuis niet', zei hij. Binnen de meerderheid is naast MR, de partij van minister Bacquelaine, CD&V wel tevreden met het akkoord. 'Het sociaal overleg heeft gewerkt', zei Sonja Becq. Zij feliciteerde de vakbonden en de minister en riep deze laatste op om de twijfelaars binnen de coalitie te overtuigen. 'Ik heb niet de indruk dat iedereen bereid is de laatste horde te nemen', zei Becq. 'Maar ik hoop dat we de zekerheid kunnen teruggeven aan de mensen'. Ook haar partijgenoot en vicepremier Kris Peeters reageert positief. Hij roept op 'geen uitspraken te doen die niets bijbrengen' over de lijst met zware beroepen die nu circuleert. De CD&V-minister geeft aan dat hij zelf twijfels had over de slaagkansen van het overleg. 'De eerste stap van een lange weg is nu duidelijk gezet', aldus Peeters. Binnenkort volgt nieuw overleg over de pensioenen binnen de private sector en als daar stappen vooruit worden gezet, is het aan het Planbureau om de rekenmachines aan te zetten. Volgens hem is er wel degelijk sprake van een akkoord. 'Ik heb begrepen dat er binnen het Comité A een protocol is afgesproken, onder bepaalde voorwaarden, maar dat is een akkoord', luidde het. Hij wijst er ook op dat de lijst genuanceerd is vastgelegd. Op basis van vier criteria krijgen de beroepen een coëfficiënt toebedeeld. Sommige beroepen, zoals in het leger of de politie, krijgen de hoogste quotering (4), 'maar in het onderwijs zijn er ook met een 1 of een 2'. De minister vindt ook dat een beroep dat in de openbare sector als zwaar wordt bestempeld, op dezelfde manier moet worden benaderd in de private sector. Hij haalde het voorbeeld aan van een verpleegster. 'Het zou niet juist zijn te zeggen: "U beoefent een zwaar beroep en u niet", als ze identiek dezelfde activiteit ontplooien'.De oppositie hekelde de verdeeldheid bij de meerderheid. 'Ceci n'est pas un accord', zei Wouter De Vriendt (Groen). 'Open VLD en N-VA steken de boel in de fik. Willen ze wel een leefbare regeling?'. 'De pensioenleeftijd op 67 jaar brengen kon u onmiddellijk doen. Op een regeling voor de zware beroepen blijft het wachten', zei Karin Temmerman (SP.A). Minister Bacquelaine wil zich 'in dit stadium' niet uitspreken 'over de inhoud van de lijsten, aangezien zij nog niet werden goedgekeurd door de regering'. Vrijdag buigt de kern zich over het protocolakkoord dat over het wetsontwerp rond de zware beroepen is gesloten.