Het Rekenhof kwam vrijdagavond met een lijvig rapport over het begrotingswerk van de regering voor 2018. Daarin staan onder meer enkele kritische opmerkingen over de berekening van de impact van de hervormde vennootschapsbelasting.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) ging er prat op dat die hervorming volledig budgetneutraal zou zijn, maar daar is het Hof niet van overtuigd. De regering heeft geen rekening gehouden met bepaalde - onvoorspelbare - factoren, en gebruikte vaak verouderde gegevens, klinkt het. Ook qua transparantie is het begrotingswerk niet optimaal.

Voor Kristof Calvo geeft het Rekenhof de regering en minister van Financiën Van Overtveldt eigenlijk een 'tweede zit voor het begrotingswerk.' 'Het Hof zegt dat de impact van de vennootschapsbelasting eigenlijk opnieuw berekend moet worden, en heeft er geen vertrouwen in dat het budgetneutraal zal zijn', zegt de Groen-fractieleider.

'Bovendien klaagt het Hof een totaal gebrek aan transparantie aan. Het gebricoleer met de maatregelen uit het Zomerakkoord is hiermee eigenlijk bevestigd.'

Sp.a-Kamerlid Karin Temmerman haalt uit naar minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) naar aanleiding van de opmerkingen van het Rekenhof over de begroting van 2018. 'De minister overschat al drie jaar de opbrengst van de maatregelen en heeft ook nu weer de boel belazerd. Een pijnlijk herexamen', zegt de socialiste.

Temmerman heeft het over een 'uitermate kritisch' rapport voor het begrotingswerk van de regering-Michel. 'Het Rekenhof gelooft niet dat de hervorming van de vennootschapsbelasting budgetneutraal is en vraagt zelfs een herberekening. Het Hof gelooft evenmin dat de effectentaks 254 miljoen euro zal opbrengen', zegt ze. 'Het Rekenhof is klaar en duidelijk en geeft de regering een herexamen voor haar begrotingswerk', besluit Temmerman.

Het Rekenhof kwam vrijdagavond met een lijvig rapport over het begrotingswerk van de regering voor 2018. Daarin staan onder meer enkele kritische opmerkingen over de berekening van de impact van de hervormde vennootschapsbelasting. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) ging er prat op dat die hervorming volledig budgetneutraal zou zijn, maar daar is het Hof niet van overtuigd. De regering heeft geen rekening gehouden met bepaalde - onvoorspelbare - factoren, en gebruikte vaak verouderde gegevens, klinkt het. Ook qua transparantie is het begrotingswerk niet optimaal. Voor Kristof Calvo geeft het Rekenhof de regering en minister van Financiën Van Overtveldt eigenlijk een 'tweede zit voor het begrotingswerk.' 'Het Hof zegt dat de impact van de vennootschapsbelasting eigenlijk opnieuw berekend moet worden, en heeft er geen vertrouwen in dat het budgetneutraal zal zijn', zegt de Groen-fractieleider. 'Bovendien klaagt het Hof een totaal gebrek aan transparantie aan. Het gebricoleer met de maatregelen uit het Zomerakkoord is hiermee eigenlijk bevestigd.' Sp.a-Kamerlid Karin Temmerman haalt uit naar minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) naar aanleiding van de opmerkingen van het Rekenhof over de begroting van 2018. 'De minister overschat al drie jaar de opbrengst van de maatregelen en heeft ook nu weer de boel belazerd. Een pijnlijk herexamen', zegt de socialiste.Temmerman heeft het over een 'uitermate kritisch' rapport voor het begrotingswerk van de regering-Michel. 'Het Rekenhof gelooft niet dat de hervorming van de vennootschapsbelasting budgetneutraal is en vraagt zelfs een herberekening. Het Hof gelooft evenmin dat de effectentaks 254 miljoen euro zal opbrengen', zegt ze. 'Het Rekenhof is klaar en duidelijk en geeft de regering een herexamen voor haar begrotingswerk', besluit Temmerman.