Voor Ecolo-Groen zijn de uitkomsten van de federale begrotingscontrole één grote teleurstelling omdat naar hun zeggen het beleid niet bijgestuurd wordt. 'Deze regering heeft het signaal van Hart Boven Hard duidelijk nog niet begrepen. De N-VA-regering van premier Charles Michel (MR) volhardt in de boosheid. Het sociaal onevenwicht wordt niet hersteld. Het leefmilieu blijft het kind van de rekening', zeggen fractieleiders Kristof Calvo en Jean-Marc Nollet.

De ecologisten vinden het een goede zaken dat Justitie 'een beetje zuurstof' krijgt. Toch blijft 'het sociale onevenwicht problematisch': 'Ook na deze begrotingscontrole blijft de begrotingsinspanning afgewenteld worden op de gezinnen, werkende mensen en mensen die het al moeilijk hebben', vindt Calvo.

Ecolo en Groen blijven de nood aan een taks shift onderstrepen. 'De beperkte meeropbrengst inzake strijd tegen fiscale fraude is ruim onvoldoende. Zonder een fiscale hervorming gaan we er niet geraken. Nog dit voorjaar moet een uitgesproken verschuiving op tafel komen: lagere lasten op arbeid, een verschuiving richting de grootste vermogens en vervuiling.'

'Diamanttaks is geen belasting, maar cadeau'

Ook bij SP.A klinkt kritiek op de begrotingscontrole: 'Een gemiste kans.'

'De regering had met deze begrotingscontrole de kans om een aantal zaken recht te zetten. Ze heeft dat niet gedaan', zo stelt Kamerfractieleider Karin Temmerman.

Karin Temmerman, SP.A, Belga
Karin Temmerman, SP.A © Belga

Voor de socialisten is vooral de diamanttaks, die volgens de regering-Michel 50 miljoen euro moet opbrengen, opvallend. Met die taks volgt de regering een voorstel van de sector zelf, klinkt het. De diamantsector zal voortaan belast worden op basis van de omzet, wat anders is dan de geldende regels van de vennootschapsbelasting. 'Dit is voor alle duidelijkheid geen extra belasting maar een lastenverlaging, een geweldig cadeau aan de diamantsector. Het valt af te wachten of deze maatregel effectief voor een meerinkomst kan zorgen. Het is alleszins schrijnend dat deze regering lastenverlagingen voorziet voor de diamantairs en niet voor de gewone lonen, nochtans zouden er op die manier extra jobs kunnen worden gecreëerd. Ongetwijfeld zullen er vanavond in Antwerpen een paar flessen champagne gekraakt worden.'

'Bijzonder breed draagvlak voor tax shift'

Net als Groen en Ecolo vinden de socialisten het een gemiste kans dat er geen tax shift in de begrotingscontrole is opgenomen.

John Crombez, Belga
John Crombez © Belga

'Daar is nochtans een bijzonder breed draagvlak voor gegroeid', vindt Temmerman. 'Ondanks de grote verklaringen vanuit CD&V-hoek werd de tax shift opnieuw uitgesteld. Jammer, want met een tax shift zou de regering de lasten van de crisis eerlijk kunnen verdelen. Maar die kans greep ze niet, ze blijft de zwaarste lasten bij de gezinnen leggen, alleen maar omdat ze de grootste vermogens wil ontzien. Als men de moed zou hebben om een meerwaardebelasting in te voeren, dan zou de indexsprong zelfs niet nodig zijn. Er is geen sprake van een gerichte loonlastenverlaging over verschillende sectoren heen. Ze beperkt zich tot een verderzetten van de loonlastenverlaging in de horeca, waarmee ze enkel een erg bescheiden stukje aanbreit bij het horecaplan van John Crombez.'

'Regering had vicieuze cirkel besparingen kunnen doorbreken'

'De regering houdt ook vast aan haar eenzijdig besparingstraject, terwijl bijna alle experten het erover eens zijn dat onze economie nood heeft aan gerichte investeringen en duurzame groei. Nochtans is intussen al duidelijk gebleken dat de besparingsdrift een draaikolk naar beneden is die leidt tot minder inkomsten voor sociale zekerheid, een groter budgettair tekort, waarna nog meer besparingen nodig zijn', meent Karin Temmerman. 'Met deze begrotingscontrole had de regering deze vicieuze cirkel van besparingen kunnen doorbreken maar ze heeft nagelaten dit te doen.'

Catherine Fonck, Belga Image
Catherine Fonck © Belga Image

Karin Temmerman reageert wel positief op het voornemen van de regering om bijkomend te investeren in de kinderpsychiatrie, al vraagt ze zich wel af of de voorziene budgetten hier voldoende zijn om het probleem terdege aan te pakken.

CDH: 'Gebrek aan ambitie'

Oppositiepartij CDH zegt dat de federale regering een 'gebrek aan ambitie' vertoont bij de begrotingscontrole. De 135 miljoen extra middelen voor het personeel in de veiligheidsdepartementen zijn volgens Kamerfractieleidster Catherine Fonck niet meer dan een 'bescheiden pleistertje' voor de 'besparingen in die departementen'.

'Terwijl ze vooral profiteert van de lichte verbetering van de conjunctuur (...) beperkt de regering zich tot het dichten van enkele bressen', zoals die van de onbetaalde facturen in Justitie, meent het CDH.

Fonck vindt het vreemd dat de regering mikt op meer inkomsten uit fraudebestrijding 'zonder dat daarvoor middelen bij Justitie of de Bijzondere Belastinginspectie worden voorzien'.

'Kaaiman- en diamantairstaks slechts een scherm om besparingen te verbergen'

Oppositiepartij PS meent dat de federale regering met enkele maatregelen 'wil laten geloven dat ze een onrechtvaardige begroting corrigeert'. Er is 'bijna geen enkele sociale maatregel voorzien en de inspanningen die aan de fraudeurs en de rijken gevraagd worden, zijn anekdotisch'.

Volgens de PS gaat de federale regering - ondanks de eerdere verklaringen van MR-voorzitter Olivier Chastel - 100 miljoen euro extra besparen in de sociale zekerheid. 'De regering-Di Rupo is op drie jaar bijna twee miljard euro gaan halen bij de fraudeurs; deze regering haalt nauwelijks een kwart van die inspanning op vijf jaar. De Kaaimantaks en de bijdrage van de diamantairs zijn maar schermen om de besparingsmaatregelen van de regering te verbergen. Ze zijn maar goed voor een paar percentjes van de totale inspanning.'

De PS heeft ook vragen bij de extra begrotingsinspanningen die de deelstaten (in Brussel, Wallonië en de Franse Gemeenschap regeert de PS wel mee, nvdr) moeten doen, 'zonder enig voorafgaand overleg'. De PS verwacht dat de federale regering snel klaarheid schept.

Voor Ecolo-Groen zijn de uitkomsten van de federale begrotingscontrole één grote teleurstelling omdat naar hun zeggen het beleid niet bijgestuurd wordt. 'Deze regering heeft het signaal van Hart Boven Hard duidelijk nog niet begrepen. De N-VA-regering van premier Charles Michel (MR) volhardt in de boosheid. Het sociaal onevenwicht wordt niet hersteld. Het leefmilieu blijft het kind van de rekening', zeggen fractieleiders Kristof Calvo en Jean-Marc Nollet.De ecologisten vinden het een goede zaken dat Justitie 'een beetje zuurstof' krijgt. Toch blijft 'het sociale onevenwicht problematisch': 'Ook na deze begrotingscontrole blijft de begrotingsinspanning afgewenteld worden op de gezinnen, werkende mensen en mensen die het al moeilijk hebben', vindt Calvo.Ecolo en Groen blijven de nood aan een taks shift onderstrepen. 'De beperkte meeropbrengst inzake strijd tegen fiscale fraude is ruim onvoldoende. Zonder een fiscale hervorming gaan we er niet geraken. Nog dit voorjaar moet een uitgesproken verschuiving op tafel komen: lagere lasten op arbeid, een verschuiving richting de grootste vermogens en vervuiling.'Ook bij SP.A klinkt kritiek op de begrotingscontrole: 'Een gemiste kans.''De regering had met deze begrotingscontrole de kans om een aantal zaken recht te zetten. Ze heeft dat niet gedaan', zo stelt Kamerfractieleider Karin Temmerman. Voor de socialisten is vooral de diamanttaks, die volgens de regering-Michel 50 miljoen euro moet opbrengen, opvallend. Met die taks volgt de regering een voorstel van de sector zelf, klinkt het. De diamantsector zal voortaan belast worden op basis van de omzet, wat anders is dan de geldende regels van de vennootschapsbelasting. 'Dit is voor alle duidelijkheid geen extra belasting maar een lastenverlaging, een geweldig cadeau aan de diamantsector. Het valt af te wachten of deze maatregel effectief voor een meerinkomst kan zorgen. Het is alleszins schrijnend dat deze regering lastenverlagingen voorziet voor de diamantairs en niet voor de gewone lonen, nochtans zouden er op die manier extra jobs kunnen worden gecreëerd. Ongetwijfeld zullen er vanavond in Antwerpen een paar flessen champagne gekraakt worden.'Net als Groen en Ecolo vinden de socialisten het een gemiste kans dat er geen tax shift in de begrotingscontrole is opgenomen. 'Daar is nochtans een bijzonder breed draagvlak voor gegroeid', vindt Temmerman. 'Ondanks de grote verklaringen vanuit CD&V-hoek werd de tax shift opnieuw uitgesteld. Jammer, want met een tax shift zou de regering de lasten van de crisis eerlijk kunnen verdelen. Maar die kans greep ze niet, ze blijft de zwaarste lasten bij de gezinnen leggen, alleen maar omdat ze de grootste vermogens wil ontzien. Als men de moed zou hebben om een meerwaardebelasting in te voeren, dan zou de indexsprong zelfs niet nodig zijn. Er is geen sprake van een gerichte loonlastenverlaging over verschillende sectoren heen. Ze beperkt zich tot een verderzetten van de loonlastenverlaging in de horeca, waarmee ze enkel een erg bescheiden stukje aanbreit bij het horecaplan van John Crombez.''De regering houdt ook vast aan haar eenzijdig besparingstraject, terwijl bijna alle experten het erover eens zijn dat onze economie nood heeft aan gerichte investeringen en duurzame groei. Nochtans is intussen al duidelijk gebleken dat de besparingsdrift een draaikolk naar beneden is die leidt tot minder inkomsten voor sociale zekerheid, een groter budgettair tekort, waarna nog meer besparingen nodig zijn', meent Karin Temmerman. 'Met deze begrotingscontrole had de regering deze vicieuze cirkel van besparingen kunnen doorbreken maar ze heeft nagelaten dit te doen.' Karin Temmerman reageert wel positief op het voornemen van de regering om bijkomend te investeren in de kinderpsychiatrie, al vraagt ze zich wel af of de voorziene budgetten hier voldoende zijn om het probleem terdege aan te pakken. Oppositiepartij CDH zegt dat de federale regering een 'gebrek aan ambitie' vertoont bij de begrotingscontrole. De 135 miljoen extra middelen voor het personeel in de veiligheidsdepartementen zijn volgens Kamerfractieleidster Catherine Fonck niet meer dan een 'bescheiden pleistertje' voor de 'besparingen in die departementen'. 'Terwijl ze vooral profiteert van de lichte verbetering van de conjunctuur (...) beperkt de regering zich tot het dichten van enkele bressen', zoals die van de onbetaalde facturen in Justitie, meent het CDH. Fonck vindt het vreemd dat de regering mikt op meer inkomsten uit fraudebestrijding 'zonder dat daarvoor middelen bij Justitie of de Bijzondere Belastinginspectie worden voorzien'. Oppositiepartij PS meent dat de federale regering met enkele maatregelen 'wil laten geloven dat ze een onrechtvaardige begroting corrigeert'. Er is 'bijna geen enkele sociale maatregel voorzien en de inspanningen die aan de fraudeurs en de rijken gevraagd worden, zijn anekdotisch'.Volgens de PS gaat de federale regering - ondanks de eerdere verklaringen van MR-voorzitter Olivier Chastel - 100 miljoen euro extra besparen in de sociale zekerheid. 'De regering-Di Rupo is op drie jaar bijna twee miljard euro gaan halen bij de fraudeurs; deze regering haalt nauwelijks een kwart van die inspanning op vijf jaar. De Kaaimantaks en de bijdrage van de diamantairs zijn maar schermen om de besparingsmaatregelen van de regering te verbergen. Ze zijn maar goed voor een paar percentjes van de totale inspanning.' De PS heeft ook vragen bij de extra begrotingsinspanningen die de deelstaten (in Brussel, Wallonië en de Franse Gemeenschap regeert de PS wel mee, nvdr) moeten doen, 'zonder enig voorafgaand overleg'. De PS verwacht dat de federale regering snel klaarheid schept.