De Vlaamse regering heeft maandag de veelbesproken begrotingscijfers bekendgemaakt. Die cijfers geven niet alleen een overzicht van de 1,65 miljard euro aan extra geplande investeringen, maar ook van de ruim 2,2 miljard euro aan besparingen die de regering-Jambon plant.

Volgens oppositiepartij SP.A tonen de cijfers onder meer aan dat er minder geld naar kinderen gaat. 'Uit de cijfers blijkt dat er 107 miljoen euro bespaard zal worden door te morrelen aan de index van de kinderbijslag.

Dat betekent dat er minder geld naar kinderen gaat', zegt fractieleider Conner Rousseau. Rousseau vreest ook langere wachtlijsten voor personen met een handicap. 'In het regeerakkoord staat dat de wachtlijsten teruggedrongen zouden worden. Nougatbollen. De meerjarenplanning bevestigt het cijfer van 270 miljoen euro dat in de pers reeds circuleerde. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap heeft al laten weten dat dit ruim onvoldoende is, en de wachtlijsten met dit beperkte budget alleen maar langer gaan worden.'

Het wordt volgens Rousseau ook duurder om een huis te kopen. 'De schrapping van de woonbonus wordt niet gecompenseerd door de registratierechten met amper één procentje te doen dalen. De schrapping van de woonbonus (327 mio) kost de gezinnen deze legislatuur alleen al twee keer zoveel als de verlaging van de registratierechten (140 mio). Een huis kopen wordt dus duurder', klinkt het.

Vlaams Belang

Vlaams Belang ziet in de begrotingstabellen van de regering-Jambon opnieuw facturen die worden doorgeschoven naar de burger. 'Wie werkt, spaart en onderneemt, wordt door deze N-VA-regering niet beloond, maar gestraft', reageert fractieleider Chris Janssens. Hij laakt dat ondertussen 'het gratisbeleid voor immigranten' grotendeels overeind blijft.

De budgettaire oefening bewijst voor de extreemrechtse partij dat van een echte ommezwaai in het Vlaams beleid geen sprake is. 'Ook nu wordt de factuur dus weer doorgeschoven naar de burger', luidt het. 'Het blijkt dus andermaal de hardwerkende Vlaming te zijn die de rekeningen van de Vlaamse regering op orde moet krijgen'.

Vlaams Belang verwijst onder meer naar de afschaffing van de woonbonus, de niet-indexactie van bepaalde kinderbijslagen en de lagere aftrek van de dienstencheques. De partij benadrukt ook dat het budget voor Welzijn niet zal volstaan om de wachtlijsten weg te werken en dat er geen sprake meer is van een lagere elektriciteitsfactuur. 'Wat deze regering vooral niet doet, is wat ze nochtans wel beweert te doen, namelijk de rechten en plichten in overeenstemming brengen', vindt Janssens. 'Voor het Vlaams Belang is het absoluut onaanvaardbaar dat de Vlaming opnieuw in zijn portefeuille mag tasten, terwijl het gratisbeleid voor immigranten grotendeels overeind blijft'.

Groen

'We hadden gelijk om de cijfers achter het akkoord op te vragen', zegt Groen-fractieleider Björn Rzoska in een eerste reactie op de begrotingscijfers van de regering-Jambon. 'Het is immers duidelijk dat de cijfers de goed nieuwsshow van de afgelopen week hard onderuit haalt', zegt hij.

Oppositiepartij Groen is niet mals voor de cijfers die de Vlaamse regering maandag op tafel legt. Zo zijn de extra middelen voor onderwijs en welzijn volgens Groen vooral interne verschuivingen. 'Een vestzak-broekzakoperatie waar de 180.000 gezinnen met 3 kinderen, de mensen die wachten op zorg en de gehandicapten de dupe van zijn', aldus Rzoska. 'Dat er zelfs beknibbeld wordt op zoiets als rolstoelen tart elke verbeelding. En dat terwijl N-VA, CD&V en Open Vld tijdens de campagne extra budget voor zorg en het wegwerken van de wachtlijsten hebben aangekondigd.'

Volgens Groen betaalt het kritische, brede en culturele middenveld ook een stevige rekening. 'De gerichte besparing van bijna 1 miljard euro is in Vlaanderen ongezien. Het is voor heel wat organisaties bang afwachten waar de hakbijl valt. Het regeerakkoord laat vermoeden dat zij die de laatste jaren kritisch waren, de rekening gaan betalen.' De regering-Jambon noemt zichzelf ook een investeringsregering. Maar dat blijkt niet uit de cijfers, meent Groen. 'Er wordt zelfs minder geïnvesteerd dan tijdens de vorige regering (1,65 miljard euro versus 2,2 miljard euro)', klinkt het.

De oppositiepartij vindt ook dat de regering investeert in 'oplossingen uit de vorige eeuw'. 'Zware en nieuwe investeringen in autowegen lossen het mobiliteitsprobleem niet op. Een modern, betrouwbaar openbaar vervoer en stevige investeringen in de fiets lossen files op en zorgen voor propere lucht', aldus Rzoska. 'Jambon beweerde nochtans de Scandinavische landen als inspiratie te gebruiken... Het wordt dringend tijd dat hij een werkbezoek inplant, gezien die landen op vlak van mobiliteit en klimaat een heel andere richting zijn ingeslagen.'

De Vlaamse regering heeft maandag de veelbesproken begrotingscijfers bekendgemaakt. Die cijfers geven niet alleen een overzicht van de 1,65 miljard euro aan extra geplande investeringen, maar ook van de ruim 2,2 miljard euro aan besparingen die de regering-Jambon plant. Volgens oppositiepartij SP.A tonen de cijfers onder meer aan dat er minder geld naar kinderen gaat. 'Uit de cijfers blijkt dat er 107 miljoen euro bespaard zal worden door te morrelen aan de index van de kinderbijslag. Dat betekent dat er minder geld naar kinderen gaat', zegt fractieleider Conner Rousseau. Rousseau vreest ook langere wachtlijsten voor personen met een handicap. 'In het regeerakkoord staat dat de wachtlijsten teruggedrongen zouden worden. Nougatbollen. De meerjarenplanning bevestigt het cijfer van 270 miljoen euro dat in de pers reeds circuleerde. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap heeft al laten weten dat dit ruim onvoldoende is, en de wachtlijsten met dit beperkte budget alleen maar langer gaan worden.' Het wordt volgens Rousseau ook duurder om een huis te kopen. 'De schrapping van de woonbonus wordt niet gecompenseerd door de registratierechten met amper één procentje te doen dalen. De schrapping van de woonbonus (327 mio) kost de gezinnen deze legislatuur alleen al twee keer zoveel als de verlaging van de registratierechten (140 mio). Een huis kopen wordt dus duurder', klinkt het.Vlaams BelangVlaams Belang ziet in de begrotingstabellen van de regering-Jambon opnieuw facturen die worden doorgeschoven naar de burger. 'Wie werkt, spaart en onderneemt, wordt door deze N-VA-regering niet beloond, maar gestraft', reageert fractieleider Chris Janssens. Hij laakt dat ondertussen 'het gratisbeleid voor immigranten' grotendeels overeind blijft.De budgettaire oefening bewijst voor de extreemrechtse partij dat van een echte ommezwaai in het Vlaams beleid geen sprake is. 'Ook nu wordt de factuur dus weer doorgeschoven naar de burger', luidt het. 'Het blijkt dus andermaal de hardwerkende Vlaming te zijn die de rekeningen van de Vlaamse regering op orde moet krijgen'. Vlaams Belang verwijst onder meer naar de afschaffing van de woonbonus, de niet-indexactie van bepaalde kinderbijslagen en de lagere aftrek van de dienstencheques. De partij benadrukt ook dat het budget voor Welzijn niet zal volstaan om de wachtlijsten weg te werken en dat er geen sprake meer is van een lagere elektriciteitsfactuur. 'Wat deze regering vooral niet doet, is wat ze nochtans wel beweert te doen, namelijk de rechten en plichten in overeenstemming brengen', vindt Janssens. 'Voor het Vlaams Belang is het absoluut onaanvaardbaar dat de Vlaming opnieuw in zijn portefeuille mag tasten, terwijl het gratisbeleid voor immigranten grotendeels overeind blijft'. Groen'We hadden gelijk om de cijfers achter het akkoord op te vragen', zegt Groen-fractieleider Björn Rzoska in een eerste reactie op de begrotingscijfers van de regering-Jambon. 'Het is immers duidelijk dat de cijfers de goed nieuwsshow van de afgelopen week hard onderuit haalt', zegt hij.Oppositiepartij Groen is niet mals voor de cijfers die de Vlaamse regering maandag op tafel legt. Zo zijn de extra middelen voor onderwijs en welzijn volgens Groen vooral interne verschuivingen. 'Een vestzak-broekzakoperatie waar de 180.000 gezinnen met 3 kinderen, de mensen die wachten op zorg en de gehandicapten de dupe van zijn', aldus Rzoska. 'Dat er zelfs beknibbeld wordt op zoiets als rolstoelen tart elke verbeelding. En dat terwijl N-VA, CD&V en Open Vld tijdens de campagne extra budget voor zorg en het wegwerken van de wachtlijsten hebben aangekondigd.' Volgens Groen betaalt het kritische, brede en culturele middenveld ook een stevige rekening. 'De gerichte besparing van bijna 1 miljard euro is in Vlaanderen ongezien. Het is voor heel wat organisaties bang afwachten waar de hakbijl valt. Het regeerakkoord laat vermoeden dat zij die de laatste jaren kritisch waren, de rekening gaan betalen.' De regering-Jambon noemt zichzelf ook een investeringsregering. Maar dat blijkt niet uit de cijfers, meent Groen. 'Er wordt zelfs minder geïnvesteerd dan tijdens de vorige regering (1,65 miljard euro versus 2,2 miljard euro)', klinkt het. De oppositiepartij vindt ook dat de regering investeert in 'oplossingen uit de vorige eeuw'. 'Zware en nieuwe investeringen in autowegen lossen het mobiliteitsprobleem niet op. Een modern, betrouwbaar openbaar vervoer en stevige investeringen in de fiets lossen files op en zorgen voor propere lucht', aldus Rzoska. 'Jambon beweerde nochtans de Scandinavische landen als inspiratie te gebruiken... Het wordt dringend tijd dat hij een werkbezoek inplant, gezien die landen op vlak van mobiliteit en klimaat een heel andere richting zijn ingeslagen.'