Volgens Wouter Van Bellingen moest de gemeenteraad over de retributie stemmen en kon de afvalintercommunale MIWA daar niet zelf over beslissen. "Drie weken geleden kaartte SOS 2012 reeds het probleem aan van de onwettigheid, maar de bevoegde schepen Christel Geerts deed niks", aldus Van Bellingen in een mededeling. "Hoewel toen bleek dat enkel het stadsbestuur en niet MIWA die belasting mocht innen, zelfs toen gouverneur Jan Briers het stadsbestuur officieel op de vingers tikte, wou zij haar fout niet toegeven en zelfs niet rechtzetten." Van Bellingen eist dat Christel Geerts kiest tussen de mandaten van schepen, bevoegd voor reinigingsdienst, of voorzitter van MIWA. SOS 2012 heeft ook aan de Vlaamse Regering, als toezichthoudende overheid, gevraagd om "de nodige stappen te ondernemen zodat MIWA de onterecht geïnde belastingen terug betaalt aan de burgers van Sint-Niklaas en de betaalde (grof)vuilinzameling wordt stop gezet". De partij vraagt ook nog twee administratieve kwesties. "Dit is een technisch-juridische kwestie waar een politiek verhaal van gemaakt wordt", reageert schepen Christel Geerts. "De vraag luidt vooreerst: is er een fout gemaakt? Als er ergens een administratieve correctie moet gebeuren, dan zullen we die aanbrengen. Maar er is een discrepantie tussen het materialendecreet en het decreet op de intergemeentelijk samenwerking over de manier waarop de retributie ingebracht moet worden. Ook de opgevraagde adviezen die we krijgen zijn niet eensluidend." Het grofvuil gratis maken, zoals SOS2012 vraagt, kan volgens Geerts niet. "Het materialendecreet verplicht gemeenten of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden sinds 1 juli om iets aan te rekenen." (Belga)

Volgens Wouter Van Bellingen moest de gemeenteraad over de retributie stemmen en kon de afvalintercommunale MIWA daar niet zelf over beslissen. "Drie weken geleden kaartte SOS 2012 reeds het probleem aan van de onwettigheid, maar de bevoegde schepen Christel Geerts deed niks", aldus Van Bellingen in een mededeling. "Hoewel toen bleek dat enkel het stadsbestuur en niet MIWA die belasting mocht innen, zelfs toen gouverneur Jan Briers het stadsbestuur officieel op de vingers tikte, wou zij haar fout niet toegeven en zelfs niet rechtzetten." Van Bellingen eist dat Christel Geerts kiest tussen de mandaten van schepen, bevoegd voor reinigingsdienst, of voorzitter van MIWA. SOS 2012 heeft ook aan de Vlaamse Regering, als toezichthoudende overheid, gevraagd om "de nodige stappen te ondernemen zodat MIWA de onterecht geïnde belastingen terug betaalt aan de burgers van Sint-Niklaas en de betaalde (grof)vuilinzameling wordt stop gezet". De partij vraagt ook nog twee administratieve kwesties. "Dit is een technisch-juridische kwestie waar een politiek verhaal van gemaakt wordt", reageert schepen Christel Geerts. "De vraag luidt vooreerst: is er een fout gemaakt? Als er ergens een administratieve correctie moet gebeuren, dan zullen we die aanbrengen. Maar er is een discrepantie tussen het materialendecreet en het decreet op de intergemeentelijk samenwerking over de manier waarop de retributie ingebracht moet worden. Ook de opgevraagde adviezen die we krijgen zijn niet eensluidend." Het grofvuil gratis maken, zoals SOS2012 vraagt, kan volgens Geerts niet. "Het materialendecreet verplicht gemeenten of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden sinds 1 juli om iets aan te rekenen." (Belga)