Minister van Mobiliteit en Overheidsbedrijven Jacqueline Galant had zich haar eerste weken als minister wellicht anders voorgesteld. In haar eerste week werd de MR-politica al meteen geconfronteerd met twee wilde stakingen. Daar bovenop moet ze ook nog eens een fikse besparing doorvoeren op een departement dat ze nog maar net beheert.

'U heeft geen cijfers, geen kabinet, wij kunnen u helpen', schamperde Laurent Devin (PS). Hij verwees ook naar een MR-lid dat hij had horen zeggen: 'Er zijn steeds meer pendelaars, dus ik ben zeer verontrust over de toestand bij de NMBS en de richting die het zal uitgaan.

'Wel, wij zijn ook ongerust', vatte Devin zijn betoog samen.

'Wat zijn de gevolgen?'

Ook de andere oppositiepartijen hadden vragen over de gevolgen van de besparingen. 'Hoe zullen de inspanningen verdeeld worden', wilde Stefaan Vanhecke (Groen) en David Geerts (SP.A) weten. 'Wat zullen de gevolgen zijn voor het personeel en de reizigers?'

Het antwoord van Galant bleef nogal op de vlakte. 'Mijn deur staat altijd open voor een gesprek met de vakbonden', stak ze van wal, waarna ze de cijfers van de geplande besparingen op een rij zette. Wat er precies gaat gebeuren, werd niet verduidlijkt. 'We zullen het allemaal samen moeten doen', zei Galant nog.

'De besparingen zullen geen invloed hebben op de veiligheid en op de kwaliteit van de tewerkstelling', klonk het cryptisch.

'Cijfers van Di Rupo'

'U spreekt over kwaliteit, niet over kwantiteit van de tewerkstelling. De ongerustheid van de reizigers is dus terecht', kaatste David Geerts de bal terug. Ook Stefaan Vanhecke kon geen genoegen nemen met het antwoord. Of er in het aanbod gesnoeid wordt, of er stations zullen verdwijnen, hoe de besparingen verdeeld zullen worden tussen Infrabel en de NMBS, het waren allemaal zaken waar de oppositie geen antwoord op kreeg.

'U zegt dat deze beslissingen al genomen werden door de vorige regering', concludeerde Devin. 'Wel, het lijkt erop dat u beter de cijfers van de regering Di Rupo kent dan die van de regering-Michel.

PS zwijgt over verleden N-VA-ministers

Opvallend in de Kamer vandaag: de oppositie van de PS haalde geen enkele keer uit naar het verleden van de N-VA-excellenties. Het had nochtans gekund, gezien de felle aanvallen van vorige week op staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken. Vandaag raakte bekend dat Koenraad Degroote dit weekend speecht op her colloquium Joris Van Severen, en schreef Apache dat Jan Jambon mee aan de wieg stond van het Vlaams Belang in Brasschaat.

'We hebben vorige week laten horen wat we daar van vinden', klinkt het bij de PS. De partij lijkt niet van plan om in herhaling te vallen. 'Daarnaast treedt er ook een soort gewenning op aan Vlaamse kant. Niemand kijkt er nog van op. Mocht dit tien jaar geleden gebeurd zijn, de situatie zou niet zo vlot passeren als vandaag.'

Daarmee valt bij de Franstalige socialisten een opvallend mild geluid te horen over de getroubleerde periodes in de geschiedenis van de Vlaamse Beweging. Dat was eerder al het geval inhet interview van Le Vif met oud-minister Philippe Moureaux . 'We moeten die bladzijde omdraaien', zei Moureaux. 'Als minister van Justitie heb ik zelf collaboratie-dossiers geregulariseerd. Maar ik zei tegen mijn medewerkers: dat mag niet geweten worden.'

(JH)

Minister van Mobiliteit en Overheidsbedrijven Jacqueline Galant had zich haar eerste weken als minister wellicht anders voorgesteld. In haar eerste week werd de MR-politica al meteen geconfronteerd met twee wilde stakingen. Daar bovenop moet ze ook nog eens een fikse besparing doorvoeren op een departement dat ze nog maar net beheert.'U heeft geen cijfers, geen kabinet, wij kunnen u helpen', schamperde Laurent Devin (PS). Hij verwees ook naar een MR-lid dat hij had horen zeggen: 'Er zijn steeds meer pendelaars, dus ik ben zeer verontrust over de toestand bij de NMBS en de richting die het zal uitgaan.'Wel, wij zijn ook ongerust', vatte Devin zijn betoog samen.Ook de andere oppositiepartijen hadden vragen over de gevolgen van de besparingen. 'Hoe zullen de inspanningen verdeeld worden', wilde Stefaan Vanhecke (Groen) en David Geerts (SP.A) weten. 'Wat zullen de gevolgen zijn voor het personeel en de reizigers?'Het antwoord van Galant bleef nogal op de vlakte. 'Mijn deur staat altijd open voor een gesprek met de vakbonden', stak ze van wal, waarna ze de cijfers van de geplande besparingen op een rij zette. Wat er precies gaat gebeuren, werd niet verduidlijkt. 'We zullen het allemaal samen moeten doen', zei Galant nog.'De besparingen zullen geen invloed hebben op de veiligheid en op de kwaliteit van de tewerkstelling', klonk het cryptisch.'U spreekt over kwaliteit, niet over kwantiteit van de tewerkstelling. De ongerustheid van de reizigers is dus terecht', kaatste David Geerts de bal terug. Ook Stefaan Vanhecke kon geen genoegen nemen met het antwoord. Of er in het aanbod gesnoeid wordt, of er stations zullen verdwijnen, hoe de besparingen verdeeld zullen worden tussen Infrabel en de NMBS, het waren allemaal zaken waar de oppositie geen antwoord op kreeg. 'U zegt dat deze beslissingen al genomen werden door de vorige regering', concludeerde Devin. 'Wel, het lijkt erop dat u beter de cijfers van de regering Di Rupo kent dan die van de regering-Michel. (JH)