De oppositiepartijen kondigden dinsdag in de commissie Financiën van het Vlaams parlement aan dat ze bij de Raad van State advies gaan vragen over hun eigen amendementen op de verdeel- of echtscheidingstaks. "Onze bedoeling is duidelijk: we willen ons pal voor deze miserietaks leggen", zegt Lode Vereeck van LDD. "We hebben het recht ons met alle mogelijke middelen te verzetten". De Vlaamse regering wil met de taks, die wordt geheven bij de verdeling van een onroerend goed, jaarlijks 40 miljoen euro ophalen. Volgens de oppositie gaat het om een regelrechte miserietaks op de kap van scheidende mensen. De stemming in de commissie is nu met minimum een week vooruitgeschoven. "Maar de oppositie kan amendementen blijven bovenhalen om mee naar de Raad van State te trekken", zegt Van Dijck. "Op deze manier regeert de minderheid en ik vraag me af of een democratie zo kan werken". De fractievoorzitter van N-VA verbaast er zich over dat de oppositiepartijen plots goed met Vlaams Belang lijken samen te werken. "Voor een advies van de Raad van State zijn immers vijftig stemmen nodig, wat betekent dat er duchtig met Vlaams Belang wordt overlegd". (OSN)

De oppositiepartijen kondigden dinsdag in de commissie Financiën van het Vlaams parlement aan dat ze bij de Raad van State advies gaan vragen over hun eigen amendementen op de verdeel- of echtscheidingstaks. "Onze bedoeling is duidelijk: we willen ons pal voor deze miserietaks leggen", zegt Lode Vereeck van LDD. "We hebben het recht ons met alle mogelijke middelen te verzetten". De Vlaamse regering wil met de taks, die wordt geheven bij de verdeling van een onroerend goed, jaarlijks 40 miljoen euro ophalen. Volgens de oppositie gaat het om een regelrechte miserietaks op de kap van scheidende mensen. De stemming in de commissie is nu met minimum een week vooruitgeschoven. "Maar de oppositie kan amendementen blijven bovenhalen om mee naar de Raad van State te trekken", zegt Van Dijck. "Op deze manier regeert de minderheid en ik vraag me af of een democratie zo kan werken". De fractievoorzitter van N-VA verbaast er zich over dat de oppositiepartijen plots goed met Vlaams Belang lijken samen te werken. "Voor een advies van de Raad van State zijn immers vijftig stemmen nodig, wat betekent dat er duchtig met Vlaams Belang wordt overlegd". (OSN)