Oppositie bezorgd over energiepact: 'Waken dat de N-VA niet terugvalt in een sabotagemodus'

30/03/18 om 21:08 - Bijgewerkt om 21:09

Bron: Belga

'Dat er 5 minuten later door vicepremier Jan Jambon al meteen weer vraagtekens worden geplaatst bij het akkoord, is desastreus voor het investeringsklimaat, zegt SP.A-Kamerlid Karin Temmerman.

Oppositie bezorgd over energiepact: 'Waken dat de N-VA niet terugvalt in een sabotagemodus'

Kristof Calvo © Belga

De regering-Michel heeft eindelijk een energiepact met kernuitstap goedgekeurd. 'Met het sluiten van het energiepact is de eerste horde genomen', zegt SP.A-Kamerlid Karin Temmerman. 'Maar dat er 5 minuten later door vicepremier Jan Jambon al meteen weer vraagtekens worden geplaatst bij het akkoord, is desastreus voor het investeringsklimaat. We kunnen alleen maar hopen dat N-VA na Pasen herrijst als een partij die het licht heeft gezien, want er ligt nog veel werk op de plank.'

'In het energiepact staat bijvoorbeeld niet hoe de kosten en baten verdeeld zullen worden,' aldus Temmerman, die ook aanstipt dat rond de gascentrales nog veel onduidelijkheid is. Ook rond de gascentrales moet er volgens sp.a snel duidelijkheid komen.

Karin Temmerman, SP.A

Karin Temmerman, SP.A © Belga

'Voor de bouw van gascentrales maken goede afspraken goede vrienden. We zouden dan ook beter overleggen met onze buurlanden over wie de komende jaren wat bouwt, zodat we de consument niet met onnodige kosten opzadelen. De gascentrales die we bouwen, zijn best zo efficiënt mogelijk. Een tender moet dan ook openstaan voor warmtekrachtkoppeling installaties', zegt Temmerman.

Ook bij Groen klinkt er opluchting dat er een energiepact op tafel ligt, 'Maar we zijn bezorgd over de uitrol. We hebben jaren kostbare tijd verloren. Het is nu tijd voor actie', aldus Kristof Calvo (Groen).

'Het is goed dat er ondanks het gebeuk en de sabotage van de N-VA is beslist de kernuitstap te bevestigen', zegt Calvo. 'Maar we zijn bezorgd en waakzaam. Het lijkt nogal veel op een werkplanning. De spades moeten nu echt in de grond, die molens moeten gebouwd worden en er moet duidelijkheid komen over de gascentrales. Het tempo moet nu opgeschroefd worden en we moeten erover waken dat de N-VA niet terugvalt in een sabotagemodus'.

Werkgevers willen zekerheid

De kanttekeningen komen niet enkel uit politieke hoek. De federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven (Febeg) treedt de oppositie bij dat de uitdagingen 'zonder voorgaande' zijn. De energienorm uit het akkoord noemt de federatie belangrijk voor de industrie, en ze vraagt dat erover gewaakt wordt dat energie betaalbaar blijft voor alle klanten. Verder wil de sector ook betrokken worden bij de uitwerking van het Nationaal Energie en Klimaatplan en de ontwikkeling van de offshore windenergie.

Dan zien de werkgeversorganisaties de uitwerking een stuk somberder in. VBO, VOKA, BECI en UWE reageren afwachtend en met bedenkingen op het akkoord over het energiepact. 'Het was belangrijk om dit dossier politiek te ontmijnen, wat nu gebeurd is. Wij zullen de details van dit akkoord nauwgezet bestuderen, want de uitwerking ervan vraagt veel werk en zal veel vragen oproepen. Eén ding staat als een paal boven water: we zullen niet aanvaarden dat de bevoorradingszekerheid noch de energieprijs voor ons economisch weefsel in gevaar wordt gebracht', zeggen de organisaties in een gezamenlijke mededeling.

Het element van de permanente monitoring in het akkoord is voor de werkgevers alvast cruciaal. 'Die monitoringoefening moet nu ernstig en snel gebeuren zodat de regeringen op basis van alle relevante info de juiste beslissingen kunnen nemen.'

Onze partners