In Antwerpen is zaterdag rond 17.30 uur een baby achtergelaten in de vondelingenschuif van Moeders voor Moeders. Dat meldt vtm in Het Nieuws en is intussen bevestigd door het stadsbestuur. Het gaat om een jongetje. De politie voert een sporenonderzoek in de buurt.

Het kind blijkt in goede gezondheid te verkeren en zal worden ondergebracht in een Centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning, meldt het OCMW van Antwerpen. Naar traditie is het OCMW-voorzitter Leen Verbist die de voogdij op
zich zal nemen in afwachting van eventuele onderbrenging in een pleeggezin met het oog op adoptie. Het kind zal, zoals gebruikelijk, voorlopig als achternaam "De Kleine" krijgen.

Het is nog maar de vierde baby sinds de vondelingenschuif in 2000 werd geïnstalleerd. De vorige dateert van afgelopen zomer. Hij werd Adriaan genoemd en kwam bij een gastgezin terecht. De ouders hebben in principe zes maanden de tijd om zich nog te bedenken voor de adoptieprocedure wordt opgestart.

Sleurs (N-VA) herhaalt pleidooi voor anoniem bevallen

N-VA-senatrice Elke Sleurs herhaalt haar pleidooi om snel werk te maken van de invoering van een wettelijke regeling om discreet te bevallen. Sleurs diende voor het zomerreces een wetsvoorstel in over discreet bevallen, en roept de andere partijen op om discreet bevallen mogelijk te maken.

"Ons wetsvoorstel maakt het mogelijk dat een vrouw zich geen zorgen moet maken over haar eigen veiligheid en gezondheid, en die van het kind. Ze kan onder medische begeleiding bevallen in een ziekenhuis. De identiteit van de moeder wordt aan een onafhankelijke dienst doorgegeven", aldus Sleurs. Met het voorstel kan de ambtenaar van burgerlijke stand, bij wie de geboorte aangegeven moet worden, zich op het
beroepsgeheim beroepen om de identiteit van de moeder niet over te maken aan het rijksregister.

De naam van de moeder blijft echter niet geheim. De ambtenaar van de burgerlijke stand geeft de naam, samen met andere persoonlijke gegevens van de ouder(s) door aan een onafhankelijke dienst, die de
gegevens op een veilige manier bewaart. De nog op te richten dienst staat ook in voor de psychologische begeleiding van de afstandsmoeder en voor de bemiddeling tussen de verschillende partijen als het kind later informatie wenst over zijn biologische ouder(s) en/of er in contact mee wenst te komen.

Sleurs kondigde eind juli reeds aan dat ze de kwestie na het zomerreces zou agenderen in de Senaatscommissie Sociale Zaken, die ze voorzit. Ze roept nu de andere partijen op tot medewerking. (Belga/SD)

In Antwerpen is zaterdag rond 17.30 uur een baby achtergelaten in de vondelingenschuif van Moeders voor Moeders. Dat meldt vtm in Het Nieuws en is intussen bevestigd door het stadsbestuur. Het gaat om een jongetje. De politie voert een sporenonderzoek in de buurt. Het kind blijkt in goede gezondheid te verkeren en zal worden ondergebracht in een Centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning, meldt het OCMW van Antwerpen. Naar traditie is het OCMW-voorzitter Leen Verbist die de voogdij op zich zal nemen in afwachting van eventuele onderbrenging in een pleeggezin met het oog op adoptie. Het kind zal, zoals gebruikelijk, voorlopig als achternaam "De Kleine" krijgen. Het is nog maar de vierde baby sinds de vondelingenschuif in 2000 werd geïnstalleerd. De vorige dateert van afgelopen zomer. Hij werd Adriaan genoemd en kwam bij een gastgezin terecht. De ouders hebben in principe zes maanden de tijd om zich nog te bedenken voor de adoptieprocedure wordt opgestart.Sleurs (N-VA) herhaalt pleidooi voor anoniem bevallen N-VA-senatrice Elke Sleurs herhaalt haar pleidooi om snel werk te maken van de invoering van een wettelijke regeling om discreet te bevallen. Sleurs diende voor het zomerreces een wetsvoorstel in over discreet bevallen, en roept de andere partijen op om discreet bevallen mogelijk te maken. "Ons wetsvoorstel maakt het mogelijk dat een vrouw zich geen zorgen moet maken over haar eigen veiligheid en gezondheid, en die van het kind. Ze kan onder medische begeleiding bevallen in een ziekenhuis. De identiteit van de moeder wordt aan een onafhankelijke dienst doorgegeven", aldus Sleurs. Met het voorstel kan de ambtenaar van burgerlijke stand, bij wie de geboorte aangegeven moet worden, zich op het beroepsgeheim beroepen om de identiteit van de moeder niet over te maken aan het rijksregister. De naam van de moeder blijft echter niet geheim. De ambtenaar van de burgerlijke stand geeft de naam, samen met andere persoonlijke gegevens van de ouder(s) door aan een onafhankelijke dienst, die de gegevens op een veilige manier bewaart. De nog op te richten dienst staat ook in voor de psychologische begeleiding van de afstandsmoeder en voor de bemiddeling tussen de verschillende partijen als het kind later informatie wenst over zijn biologische ouder(s) en/of er in contact mee wenst te komen. Sleurs kondigde eind juli reeds aan dat ze de kwestie na het zomerreces zou agenderen in de Senaatscommissie Sociale Zaken, die ze voorzit. Ze roept nu de andere partijen op tot medewerking. (Belga/SD)