"De situatie, die nog niet zo ernstig is als vorig jaar, wordt van zeer nabij opgevolgd en via staalnames geëvalueerd naar gezondheidsrisico's toe", aldus burgemeester Marnic De Meulemeester (Open vld). Omdat de toestand visueel de laatste dagen duidelijk negatief evolueerde, werd in overleg met Volksgezondheid beslist tot een verbod voor waterrecreatie en het waden van dieren. Vissen is wel nog toegelaten, weliswaar onder strikte voorwaarden. Vissen op plaatsen met een drijflaag van algen is verboden. Na contact met water wordt aangeraden de handen te wassen. Consumptie van vis is ook verboden. Inslikken van blauwalgen of contact met huid en ogen kan leiden tot hoofdpijn, misselijkheid, braken, diarree, maagkrampen, oog-, oor- en huidirritaties en blaren op lippen. De gezondheidsklachten beginnen binnen de twaalf uur na contact en duren ongeveer vijf dagen. (KAV)

"De situatie, die nog niet zo ernstig is als vorig jaar, wordt van zeer nabij opgevolgd en via staalnames geëvalueerd naar gezondheidsrisico's toe", aldus burgemeester Marnic De Meulemeester (Open vld). Omdat de toestand visueel de laatste dagen duidelijk negatief evolueerde, werd in overleg met Volksgezondheid beslist tot een verbod voor waterrecreatie en het waden van dieren. Vissen is wel nog toegelaten, weliswaar onder strikte voorwaarden. Vissen op plaatsen met een drijflaag van algen is verboden. Na contact met water wordt aangeraden de handen te wassen. Consumptie van vis is ook verboden. Inslikken van blauwalgen of contact met huid en ogen kan leiden tot hoofdpijn, misselijkheid, braken, diarree, maagkrampen, oog-, oor- en huidirritaties en blaren op lippen. De gezondheidsklachten beginnen binnen de twaalf uur na contact en duren ongeveer vijf dagen. (KAV)