Het was opnieuw Kristijn Swinnen, bioloog van de Universiteit Antwerpen, die de opnames van de otter maakte. "Het is hoogst onwaarschijnlijk dat het om het zelfde dier gaat als in Willebroek", aldus Swinnen. "De vindplaatsen liggen op meer dan 100 km van elkaar en bevinden zich in een ander rivierensysteem (Scheldebekken en Maasbekken)." Er werd twee maal een otter gefilmd in Bocholt, op 20 april en 9 mei, maar uit de opnames valt niet af te leiden of het om twee maal hetzelfde dier gaat, of om verschillende otters. "Het is in elk geval goed nieuws", aldus Swinnen. "Ofwel zijn er verschillende dieren aanwezig, ofwel is er een dier dat op zijn minst een tijdje in het gebied heeft verbleven." In het gebied werden tot 2006 regelmatig waarnemingen van otters gedaan, maar die waren tot nu toe nooit bevestigd. "Mogelijk is de otter altijd aanwezig gebleven in dit gebied. Nu hebben we voor het eerst een onweerlegbaar bewijs in handen." Het natuurgebied Smeetshof is een uitgestrekt en moeilijk toegankelijk moerasgebied van 187 hectare in Bocholt. De voorbije jaren heeft Natuurpunt er grootschalig natuurherstel uitgevoerd. Smeetshof maakt deel uit van het grensoverschrijdend natuurgebied Grenspark Kempen-Broek. In het gebied werden onlangs ook bevers waargenomen. (Ann & Steve Toon)

Het was opnieuw Kristijn Swinnen, bioloog van de Universiteit Antwerpen, die de opnames van de otter maakte. "Het is hoogst onwaarschijnlijk dat het om het zelfde dier gaat als in Willebroek", aldus Swinnen. "De vindplaatsen liggen op meer dan 100 km van elkaar en bevinden zich in een ander rivierensysteem (Scheldebekken en Maasbekken)." Er werd twee maal een otter gefilmd in Bocholt, op 20 april en 9 mei, maar uit de opnames valt niet af te leiden of het om twee maal hetzelfde dier gaat, of om verschillende otters. "Het is in elk geval goed nieuws", aldus Swinnen. "Ofwel zijn er verschillende dieren aanwezig, ofwel is er een dier dat op zijn minst een tijdje in het gebied heeft verbleven." In het gebied werden tot 2006 regelmatig waarnemingen van otters gedaan, maar die waren tot nu toe nooit bevestigd. "Mogelijk is de otter altijd aanwezig gebleven in dit gebied. Nu hebben we voor het eerst een onweerlegbaar bewijs in handen." Het natuurgebied Smeetshof is een uitgestrekt en moeilijk toegankelijk moerasgebied van 187 hectare in Bocholt. De voorbije jaren heeft Natuurpunt er grootschalig natuurherstel uitgevoerd. Smeetshof maakt deel uit van het grensoverschrijdend natuurgebied Grenspark Kempen-Broek. In het gebied werden onlangs ook bevers waargenomen. (Ann & Steve Toon)